Home

Nieuws

Directe verkoop bij 10% bedrijven

Van alle boeren verkoopt 10% producten via een zogenoemde korte keten.

Wijngaardbedrijven verkopen hun producten het vaakst op deze manier, varkensbedrijven het minst vaak. Dat blijkt uit cijfers uit de Landbouwtelling die het CBS geanalyseerd heeft.

Rechtstreeks verkopen aan consument

Korte-ketenverkoop betekent dat producten rechtstreeks of via 1 tussenschakel aan de consument worden verkocht. De verkoop loopt via bijvoorbeeld een boerderijwinkel, een automaat aan de weg, een zelfpluktuin of door directe levering aan de horeca.

Van de landbouwbedrijven die via een korte keten verkoopt, haalt 43% de helft of meer van de bruto-opbrengt uit de directe verkoop. Geitenbedrijven halen met 61% het vaakst de helft of meer van de opbrengst uit de korte-ketenverkoop. Bij pluimveebedrijven haalt het grootste deel van de bedrijven, twee derde, 10% of minder van de bruto-opbrengst uit de directe verkoop.

70% van wijngaardbedrijven

Bijna 70% van de wijngaardbedrijven verkoopt via de korte-ketenweg. De wijngaardbedrijven worden opgevolgd door fruitbedrijven: 42% van de gangbare fruitbedrijven doet verkoop zonder meerdere tussenpartijen. Het percentage ligt hoger bij de biologische fruitbedrijven: 68%. Met enige afstand volgen de pluimveebedrijven, waarvan vooral de leghennenbedrijven eieren direct verkopen. Een derde van zowel de reguliere als de biologische leghennenbedrijven verkoopt eieren via de korte keten.

Melkvee- en varkensbedrijven minst actief

De bedrijven die het minst actief zijn in de directe verkoop aan consumenten, zijn melkvee- en varkensbedrijven met respectievelijk 6 en 3%. De biologische bedrijven verkopen duidelijk meer op deze manier: 30% van de biologische melkveebedrijven en 16% van de varkensbedrijven.

Vooral in Limburg (15%) en Zeeland (14%) verkopen boeren hun producten via bijvoorbeeld hun boerderijwinkels of automaten. In Drenthe (7%) en Overijssel (6%) verkopen boeren relatief minder direct aan de consument.

Of registreer je om te kunnen reageren.