Home

Nieuws 1 reactie

Autocrossbaan is geen subsidiabele landbouwgrond

Een boer krijgt geen betalingsrechten in het kader van de GLB toegekend op grond die hij gebruikt voor autocrossen.

Het ministerie van landbouw heeft terecht deze grond buiten de betalingsrechten gelaten oordeelt het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) in een recente uitspraak.

De boer had 25 percelen landbouwgrond in de Gecombineerde opgave 2015 opgevoerd, in totaal 54,71 hectare. Daarvan werd 50,21 hectare toegekend, waarbij de boer een korting op de basisbetaling kreeg vanwege de afwijking in de aangevraagde en geconstateerde oppervlakte.

Grond niet langer dan 90 dagen uit landbouwkundig gebruik

De boer stapte naar de rechter omdat het niet-meegetelde perceel in zijn ogen ten onrechte was afgekeurd als subsidiabele landbouwgrond. Dat er jaarlijks een autocross wordt georganiseerd vormt geen beletsel, aldus de boer, want na afloop wordt de grond weer omgezet en wordt er gras ingezaaid. Hij voldoet ruimschoots aan de voorwaarde dat de landbouwgrond niet langer dan 90 dagen uit het landbouwkundig gebruik wordt gehaald.

Lees ook: Boerenland als festivalterrein: waar let je op?

Luchtfoto‘s: perceel grotendeels onbegroeid

Volgens het ministerie voldoet het perceel echter niet aan de definitie landbouwareaal, want daarvoor is bepaald dat het grond moet zijn die wordt gebruikt als bouwland, blijvend gras- of weiland of voor blijvende teelten. Uit luchtfoto’s blijkt het perceel grotendeels onbegroeid en uit zand te bestaan.

Volgens het CBb heeft de boer niet aangetoond dat het wel subsidiabele landbouwgrond is. Uit de luchtfoto’s blijkt niet dat het perceel wordt ingezaaid met gras, aldus het CBb. De grond is terecht buiten het GLB gehouden, oordeelt het college.

Eén reactie

  • piet 5162

    Dan kunnen ze de betalingsrechten in de bossen waar een paar kalveren lopen ook wel schrappen maar ja dat is natuurlijk bio dan zal het wel weer mogen (Geldersch Landschap)

Of registreer je om te kunnen reageren.