Home

Nieuws

Akkoord over aanpak oneerlijke handel

Op de valreep hebben de Europese Raad, de Europese Commissie en het Europees Parlement een akkoord gesloten over oneerlijke handelspraktijken.

Met de nieuwe wetgeving, die nog formeel bekrachtigd moet worden en door de lidstaten moet worden ingevoerd, komen 11 praktijken op een verboden lijst. 5 handelswijzen zijn toegestaan, mits daarover in een contract overeenstemming is bereikt.

De onderhandelingen werden woensdagochtend afgerond tijdens een ingelaste vergadering. Eerder had de delegatie van het Europees Parlement onder voorzitterschap van de Italiaanse sociaal-democraat Paolo de Castro de besprekingen afgebroken. De Castro kondigde toen aan de besprekingen voort te zetten onder het volgende voorzitterschap. Nu kan de Oostenrijkse minister Elisabeth Köstinger het akkoord afvinken van haar werklijst.

Handvatten om op te treden tegen oneerlijke praktijken

Volgens de Nederlandse Europarlementariër Jan Huitema (VVD), die 5 van de 6 besprekingen heeft bijgewoond, is met dit akkoord een regeling op tafel, waarmee de lidstaten handvatten hebben op te treden tegen oneerlijke praktijken. “Lidstaten kunnen niet shoppen in de regelgeving. Ze moeten de richtlijn doorvoeren, eventueel aangevuld met hun eigen voorwaarden. We zijn blij dat we dit resultaat hebben bereikt. Dit is geen tandeloze tijger.”

Lidstaten kunnen zelf onderzoeken instellen

De nieuwe regeling richt zich op boeren, tuinders en het midden- en kleinbedrijf met een jaaromzet tot € 350 miljoen (agrifood-gerelateerd). De richtlijn beschermt ook tegen afnemers van buiten de EU. De lidstaten kunnen zelf onderzoeken instellen en boetes opleggen aan bedrijven die de regels overtreden. Het is ook mogelijk conflicten tussen leveranciers en afnemers op te lossen met alternatieve geschillencommissies of door bemiddeling.

De Europese koepel van landbouworganisaties Copa-Cogeca verwelkomt het akkoord. “Dit leidt tot een meer evenwichtige, eerlijker en transparantere voedingsmiddelenketen.”

Of registreer je om te kunnen reageren.