Home

Nieuws 1 reactie

Actie in biodiversiteitsherstel

Binnen 2 jaar moet de biodiversiteitsmonitor voor akkerbouw klaar zijn voor gebruik.

Dat blijkt uit het Deltaplan biodiversiteitsherstel dat woensdag 20 december gepresenteerd werd door de organisatie ‘Netherlands Ecological Research Network’ (NERN). In 2020 willen de betrokken partijen binnen het Deltaplan ondersteunende wet- en regelgeving voor boeren die bijdragen aan biodiversiteitsherstel. Tegenstrijdige wet- en regelgeving moet uiterlijk 2022 uitgebannen zijn.

Boeren belonen

Om snel van start te gaan, starten agrarische collectieven en LTO Nederland aankomend jaar 7 gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB)-pilots. Hiermee willen zij voorstellen ontwikkelen voor een effectieve invulling en uitvoering van het nieuwe GLB 2020-2027. Rabobank kondigde aan om boeren te belonen met korting op nieuwe en bestaande leningen. Vanaf 2021 bepalen zij met behulp van de biodiversiteitsmonitor de biodiversiteitsprestaties van boeren. Tot slot wil Natuurmonumenten vanaf 2021 de pachtregels aanpassen zodat bevordering van biodiversiteit centraal staat in alle nieuw af te sluiten pachtcontracten.

Plan ondertekend door 19 partijen

De acties en ambities volgen uit de werkroute ‘landbouw’ binnen het deltaplan biodiversiteitsherstel. Landbouw vormt samen met natuur en leefomgeving het drietal werkroutes die het plan hanteert. Samen beslaan deze gebieden 90% van het Nederlands oppervlak. Het plan is ondertekend door 19 partijen waar onder andere de partijen LTO Nederland, Rabobank, BoerenNatuur en Agrifirm deel van uitmaken. De kwartiermakers benadrukten dat dit niet ‘hét Deltaplan’ is, maar dat het een eerste stap in de goede richting is.

Vertaling naar praktijk

Uiteindelijk moet het theoretische kader vertaald worden naar de praktijk. “Om die hele procedure in werking te zetten is tijd nodig. De ommekeer in de biodiversiteitsdaling is niet van de ene op de andere dag te realiseren”, aldus NERN-voorzitter Louise Vet.

Eén reactie

  • Jan-Zonderland

    Pffff, weer zo'n clubje van betweters, NERN, die het wel even gaan vertellen hoe het allemaal moet i.c.m. onder andere LTO, Rabo en Natuurmonumenten.
    Ik zeg LTO doe eens iets VOOR je leden en niet tegen, Rabo blijf bij je kerntaken en kom niet met onzin als biodiversiteitsmonitor en wat Natuurmonumenten wil met de nieuwe pachtcontracten ? Als het mogelijk was zou iedereem moeten zeggen: barsten jullie maar NM, hou dat land maar.Moet je eens kijken hoe het dan gaat met de biodiversiteit daar.

Of registreer je om te kunnen reageren.