Home

Nieuws 3 reactieslaatste update:29 nov 2018

Univé verhoogt premie brandverzekering

De verschillende verzekeraars verhogen voor komend jaar hun verzekeringspremie, of sluiten niet uit dat een hogere premie in rekening gebracht gaat worden.

Verzekeraar Univé verhoogt de verzekeringspremie voor komend jaar voor een deel van de zakelijke brandverzekeringen. De bedrijven die het betreft, hebben hierover een brief ontvangen. Met de huidige premie worden de hogere schadelast en kosten verbonden aan de verzekering onvoldoende gedekt. Voor het grootste deel van de verzekerden blijft de premie gelijk.

Hoeveel de premie per bedrijf stijgt, kan de verzekeraar niet zeggen, omdat dit per bedrijf en per regio verschilt. De verzekeringspremie wordt voor bedrijven met een groter risico meer verhoogd dan voor andere bedrijven. De verzekeraar wil de premie zo eerlijk verdelen naar risico.

Agrarische bedrijven worden zwaarder belast

Voor intensieve veehouderijen wordt de brandschadeverzekering daardoor extra verhoogd. “Ontwikkelingen in de intensieve veehouderij hebben helaas geleid tot een hoger risico op schade. Met name brandschades komen relatief veel voor”, aldus Univé in een verklarende brief aan verzekerden.

Ook voor gebouwen met asbest wordt de premie extra verhoogd. “De komende jaren zal er minder capaciteit komen voor het opruimen van asbest. Hierdoor nemen bij schade de kosten voor het opruimen van asbest toe. Daarom stijgt de premie”, legt Univé uit.

Rundveeziekteverzekering wordt duurder

De coöperatieve verzekeraar verhoogt ook de premie van de rundveeziekteverzekering. Dit komt doordat de schadelast van deze verzekering de afgelopen jaren fors is toegenomen, onder ander door een hogere sterfte van dieren door virussen, voornamelijk om BVD (Bovine Virus Diarree).

Elektrakeuring stallen verplicht

Verzekeraar Interpolis verhoogt de premies voor agrarische verzekeringen voor komend jaar niet, laat de verzekeraar desgevraagd weten. De jaarlijkse indexering van de waarde van de gebouwen kan wel tot aanpassing van de premie leiden. Daarnaast neemt Interpolis wel preventieve maatregelen. De verzekeraar gaat de elektrakeuring die eerder is ingevoerd in stallen verplicht stellen voor alle brandverzekeringen.

De premies voor de rechtsbijstandsverzekering en de aansprakelijkheidsverzekering van Interpolis worden komend jaar wel verhoogd. Bij de rechtsbijstandsverzekering komt dit door een toename van het aantal procedures.

Hoogte van prijsverhoging verzekeringen onduidelijk

Verzekeraar ASR sluit een verhoging van de verzekeringspremie voor onder andere agrarische risico’s voor komend jaar niet uit. “Het is op dit moment echter nog niet duidelijk of en, zo ja, met hoeveel de premies omhoog zullen gaan”, aldus een woordvoerder. Vorig jaar verhoogde ASR de premie voor boeren met een milieuschadeverzekering met een factor 5 tot 12, afhankelijk van het aantal vierkante meter asbest op het bedrijf.

Laatste reacties

  • Gradje 1966

    Wanneer verhogen we de opbrengst prijzen van onze producten zodat wij ook nog een belegde boterham over houden???????????

  • koestal

    Even FC vragen.

  • Flauw antwoord koestal. Het is inderdaad wel zo dat we om het milieu te redden wel door nieuwe fosfaatrechten stelsel wel allemaal inkomen hebben moeten inleveren. En aan de andere kant door milieu eisen wel steeds meer kosten toebedeeld krijgen door waterschappen, nu verzekeringen (asbest) etc.
    Het houd maar niet op.

Of registreer je om te kunnen reageren.