Home

Nieuws 27 reacties

Sovon luidt noodklok boerenlandvogels

Minder weidevogels door veranderingen in het landschap.

Het aantal boerenlandvogels – zoals grutto, patrijs en veldleeuwerik – is de afgelopen decennia flink afgenomen, meldt Sovon Vogelonderzoek Nederland in de nieuw verschenen Vogelatlas. De voornaamste oorzaak van deze afname is te wijten aan veranderingen in ons landschap.

Intensiever landgebruik

Boerenlandvogels hebben het zwaar door intensiever landgebruik door boeren, aldus de onderzoekers. In 1975 bestond de helft van de vogelbevolking uit boerenlandvogels, tegenwoordig is dat nog minder dan 20%, zo laat Sovon weten. Hierbij steken zij niet de beschuldigende vinger uit naar de boeren. Met een flink aantal agrariërs werken zij reeds samen aan succesvolle projecten om het tij te keren. “De verandering moet komen van de overheid, voedselproducenten, consumenten en de landbouwsector gezamenlijk. Met z’n allen kunnen we ervoor zorgen dat de boerenlandvogels niet verdwijnen.”

Lees verder onder de tweet.

De nieuwe Vogelatlas geeft overzicht van de actuele verspreiding en trends van broedvogels en wintervogels in ons land. Ontwikkelingen zoals klimaatverandering, verstedelijking, schaalvergroting van de landbouw en afname van insecten zijn van grote invloed voor de huidige vogelstand- en verspreiding, stelt Sovon.

Verschil samenstelling weidevogels

Toch verblijven er tijdens het broedseizoen, vergeleken met 40 jaar geleden, evenveel vogels in Nederland. Het grote verschil is dat de samenstelling enorm veranderd is. Die is uniformer geworden. Dit komt voornamelijk door het verdwijnen van specifieke landschapskenmerken waar specifieke soorten zich vestigen. Tegelijkertijd duiken enkele algemene soorten, zoals de grote bonte specht en boomkruiper, overal op. Op boerenland is deze uniforme samenstelling vooral zichtbaar in het aantal ganzen. Ook exoten, zoals de nijlgans, stijgen snel in aantallen.

Laatste reacties

 • ghsmale

  In het verleden was er meer vogeltjesland,
  dit werd gezien als slechte gronden en kreeg de bestemming
  waterberging de weidevogels zijn weggejaagd,
  vreemde vogels met baarden en verrekijkers hebben hun plaats ingenomen.

 • farmerbn

  De overheid heeft zo veel grond waar weidevogels zouden kunnen leven maar doet het dus niet goed. Komt waarschijnlijk door die rare vogels van hierboven.

 • frl

  Het zal inderdaad gezamenlijk moeten gebeuren om de weidevogels te redden, wat dat betreft had ik daar in de nieuwe toplinemelk ook meer van verwacht.
  Meer weidedagen en jongvee weiden, voordeel eerder beginnen met weiden wat zorgt voor mozaïek dus meer schuil/vreetplek voor kuikens. ( ipv hele 1e snee maaien )
  Bovendien zorgen bossen in de wei voor dat bloemen en kruiden de kans om te zaaien ( biodiversiteit)

 • Jaap39

  Inderdaad gezamenlijk is er misschien nog kans wat grutto en andere weidevogels te redden. Moet je er niet een extreme natte boel van maken zodat er alleen watervogels willen zitten.....

 • veelust

  Het kan best kloppen dat het aandeel boerenlandvogels vermindert is, het aandeel boerenland is ook flink vermindert, elk jaar verdwijnt er meer dan 7000 hectare boerenland. Dan is het aantal ganzen enorm toegenomen wat ook niet bevordelijk is voor het aandeel boerenlandvogels. Gaan we het nog maar niet hebben over de predatoren.ik kan ook alvast mede delen dat het aantal boerenlandvogels nog verder gaat dalen. Er liggen enorme opgave voor het bouwen van huizen,wegen en industrie(werk), dit zal tenkoste gaan van de vogels , biodiversiteit, insecten en wat er tegenwoordig allemaal nog meer in de schoenen van de boer geschoven wordt.

 • denman2400

  <>

 • Jaap39

  Wat een triest filmpje @denman. Helaas is het zo dat er gewoon gejaagd wordt op weidevogel welke in Nederland 'beschermd' wordt.

 • frl

  Dat die jacht nog mag op bedreigde soorten, en dat in één Europa.

 • willemsenG.

  zeer triest , veel weidevogel boeren spannen zich enorm in voor deze bedreigde weidevogels , velen zijn gefrustreerd door alle predatoren die vervolgens nesten leegroven , die enkeling die dan wel succesvol ons land in najaar weer verlaat heeft vervolgens grote kans in Frankrijk neergeschoten te worden .....moet hoognodig wat aan gedaan worden .....anders weet ik wel wie de schuld weer krijgt van de achteruitgang van de weidevogelstand .

 • denman2400

  Bij ons zetten we ook alles op alles om de weidevogels te beschermen! Al jaren goede resultaten geboekt...En als je dat filmpje ziet, denk je bij je zelf waar zijn ze we met zn allen mee bezig.... dat in 1 Europa

 • joannes

  En wat is the invloed van the stads uitbreiding en infrastuctuur, het wegennetwerk op de weide vogels? Die intensiteit zal zeker meespelen voor vogels die vrij in de lucht kunnen vliegen?

 • jan1953

  Zodemesten verbieden in het voorjaar gewoon los dr op net als hier over grens in Duitsland is het voor het hele boerenleven beter

 • wwesselink1

  Sovon doet veel onderzoek.
  De invloed van predatie slaan ze over.

 • jan10

  Inderdaad erg veel boerenlandvogels minder , maar wel veeel meer eksters, buizerts, vossen, reigers, ooievaars en meer van die rovers .
  Dweilen met de kraan open!!!
  Ook zangvogels hebben geen schijn van kans.
  we zien hier al 40 jaar lang een achteruitgang van het wild op het land met dank aan de dierenvrienden die alles laten leven ,ook datgene wat de boerenlandvogels uitmoord.
  de resultaten van die dierenvrienden kunnen we iedere dag in de OVP waarnemen!!!!

 • Steyr cvt

  Ook in de natuur geldt het recht van de sterkste.

 • K.W. de Jong

  Halverwege de jaren 90, is de sleepvoet en de zodenbemester ingevoerd. Het gevolg daarvan is veel minder insecten/mugjes, en gelijktijdig ook veel minder weidevogels.

  Het verminderen van die insecten/mugjes word de landbouw verweten omdat er meer kunstmest en bestrijdingsmiddelen zouden zijn gebruikt, en de melkveehouderij zou intensiever zijn geworden. Juist het tegenovergestelde is waar, er is sinds de jaren 90 juist veel minder kunstmest en bestrijdingsmiddelen gebruikt, en het aantal melkkoeien is met 700.000 stuks gedaald!!!

  Ik ben benieuwd wat er volgend jaar nog van de weidevogels overblijft, als op klei/veen grond de mest ook in de zode gebracht moet worden!!
  Uiteraard moet er ook wat aan de predators gedaan worden.

 • h.hofstee

  de mensen druk bezig met van alles boven de grond maar het bodemleven is belangrijker ,daar moet de weidevogels van leven .Om dat weer te verbeteren gaat jaren duren en is er veel warme mest nodig.drijfmest heeft het bodemleven veel schade gedaan!

 • gjvpij@gmail.com

  als doen de boeren nog zo hun best om de weidevogels te sparen,als de roofvogels niet worden afgeschoten zal er geen weidevogel overblijven,met eigen ogen maak ik dit als boer elk jaar weer mee.
  dus niet de boer maar de overheid is hier de schuld van.
  g j v pijkeren

 • torrarica

  Probeerde net het filmpje van Denman op Facebook te zetten op de plaatselijke
  Besloten groep(2400 leden) om hier bekendheid aan te geven. Binnen 10 minuten was bericht verwijdert.Hoe kan dit?

 • koestal

  Het is voor boeren ,dweilen met de kraan aan,met al die beschermde roofvogels en andere predatoren.

 • koestal

  ga maar door met al die uitbreidingsplannen voor huizenbouw,enz

 • koestal

  De laatstste 25 jaar is al 100.000 ha weidegrond verloren gegaan als broedterrein voor weidevogels . Nu snappen de,, deskundigen'' nog niet waarom er minder weidevogels zijn.

 • dpsk9dog

  Tel het aantal roofvogels eens en vergelijk dat eens met 1975

 • kanaal

  Sovon heeft hekel aan boeren, wat predatoren doen krijgen wij de schuld van

 • frl

  Hier bij mij in de buurt hebben ze nu voor het tweede jaar het natuurgebied met stroom afgerasterd ( 135 Ha) en met succes, kun je zien wat die vossen anders aanrichten al komen de marters er nog wel in .
  De roofvogels kunnen de weidevogels nog wel redelijk verjagen, dat is op plaatsen waar niet zoveel weidevogels zitten het probleem. ( kansloos)

 • glaasje

  Sinds dat Nederland milieu en natuurorganisaties hebben is de weide vogel drastische verminderd. Goede vruchtbare grond waar veel leven in de grond zat, wordt omgezet in voedingsloze natuur en moeras gebieden. Er mag ook veel te weinig mest op de grond door dat milieu gedram. Geef de grond weer meer mest en de natuurgebieden ook. En de beschermde roofvogels / dieren in Nederland zijn gigantische toegenomen. Doe hier wat aan!! Wij fietsen regelmatig door de natuur gebieden/ Nationale parken in Nederland maar zien er erg weinig vogels of dieren. Valt mij erg tegen. De boeren zijn inmiddels gehalveerd, maar houden wel degelijk rekening met de weidevogels, maar het vliegverkeer en auto's verdubbeld.

 • Henk Tennekes

  SOVON durft de neonicotinoïden niet aan te wijzen als oorzaak van insectensterfte. Het is de agrochemie die deze catastrofe veroorzaakt heeft. Want daarmee zijn alle diersoorten die van insecten afhankelijk zijn ten dode opgeschreven, daaronder de vogels van het boerenland. De beleidsmakers zwijgen eveneens. In plaats van het kind bij de naam te noemen, wordt er van alles bijgehaald, dat nauwelijks een rol speelt. Macaber dat het eerste exemplaar van de nieuwe Vogelatlas wordt uitgereikt aan een minister die niet het lef heeft de al lang bekende oorzaak te benoemen en in nalvolging van Frankrijk alle neonicotinoïden te verbieden.

Laad alle reacties (23)

Of registreer je om te kunnen reageren.