Home

Nieuws 1 reactie

Snel duidelijkheid over doelen in kringloopvisie

Halverwege volgend jaar moet duidelijk zijn welke doelen worden gesteld om de kringlooplandbouw te realiseren en welke bijdragen verschillende partijen daaraan leveren.

Minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) heeft bij de behandeling van de landbouwbegroting aangegeven dat nog deze maand de eerste stappen worden gezet om in samenspraak met de voedselketen, boeren en tuinders, natuur en milieuorganisaties, banken en kennisinstellingen te komen tot een concrete uitwerking van de landbouwvisie.

“We moeten de doelen en resultaten concreet omschrijven en ook de voortgang monitoren”, aldus de minister. Zij zal de Kamer in de loop van dit jaar nog nader informeren over het tijdpad dat ze wil volgen bij de uitvoering van de visie.

Ik doe het niet alleen

Minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit)

Efficiënt omgaan met grondstoffen

Haar uiteindelijke doel is dat kringlopen op een zo laag mogelijk niveau worden gesloten en dat er zo efficiënt mogelijk met grondstoffen wordt omgegaan. Dat moet perspectief bieden aan iedereen die in de sector werkzaam is. De minister zei dat de visie niet iets is van de politiek, maar dat iedereen daarin moet meekijken en meedenken. Zij heeft zelf de rol van regisseur. Schouten: “Ik doe het niet alleen.”

Dit kabinet doet wel wat aan de omvang van de veestapel

Minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit)

Krimp veestapel

Op de vraag of met de huidige veestapel de kringloopvisie kan worden gerealiseerd, zei de minister dat het kabinet wel een stap zet met de sanering in de varkenshouderij. Zij wil echter niet in de loopgraven terecht komen met een discussie over de omvang van de veestapel. “Ik weet nog niet waar we uitkomen. Maar dit kabinet doet wel wat aan de omvang van de veestapel.”

Brusselse regelgeving

Verschillende Kamerleden drongen er in verschillende bewoordingen bij de minister op aan om experimenteerruimte te creëren. De minister is daar terughoudend in. Ze zegt dat een ‘experimenteerwet’, die de minister grote ruimte geeft, de toets der kritiek van de Raad van State niet zou doorstaan. Aan de andere kant voelt ze zich ook gebonden aan Brusselse regelgeving.

Derogatie

PVV en CDA vroegen de minister of ze niet vaker een eigen koers kan volgen zonder Brussel te raadplegen of te informeren. De minister antwoordde dat ze, onder andere op het punt van de derogatie voor de Nitraatrichtlijn, Brussel hard nodig heeft en dat ze het risico niet wil lopen de toorn van Brussel over zich af te roepen, als ze op andere dossiers de Europese Commissie zou passeren.

De minister wil wel proberen belemmerende wet- en regelgeving te vereenvoudigen of weg te nemen.

Eén reactie

  • kanaal

    als je kringloop wilt dan eerst minder regels

Of registreer je om te kunnen reageren.