Home

Nieuws 20 reacties

SP, GroenLinks en PvdA dienen wet in om veestapel regionaal te begrenzen

SP, GroenLinks en PvdA hebben het Wetsvoorstel veedichte gebieden naar de Tweede Kamer gestuurd.

Dit wetsvoorstel moet gemeenten en provincies mogelijkheden bieden om grenzen te stellen aan de omvang van de veehouderij in gebieden waar het leefklimaat onder druk staat.

Het wetsvoorstel biedt 3 mogelijkheden om de veehouderij te reguleren:

 1. het aantal bedrijven
 2. het aantal dieren per bedrijf
 3. het totaal aantal dieren in een gebied

De Kamerleden Frank Futselaar (SP), Laura Bromet (GroenLinks) en William Moorlag (PvdA) dienen hiermee een wetsvoorstel in dat eerder is opgesteld onder leiding van toenmalig staatssecretaris Martijn van Dam (PvdA). Het wetsvoorstel is toen niet aan de Kamer voorgelegd, omdat coalitiegenoot VVD hier niet voor was.

Het wetsvoorstel is identiek aan een eerder voorstel?

Frank Futselaar (SP): “Ja, we hebben er bewust voor gekozen om het niet te veranderen. Dit wetsvoorstel is al door de Raad van State beoordeeld, wat het tempo van behandeling kan verhogen. Daarnaast is het opgesteld door het ministerie, waardoor we weten dat het juridisch ook kan. Politiek gezien is het op deze manier ook uitdagend. Dit wetsvoorstel is opgemaakt onder leiding van VVD-minister Henk Kamp, zij stonden dus op deze manier ook achter het voorstel.”

Is er wel behoefte aan deze wet? Veel provincies vonden het overbodig.

“In Brabant willen ze deze wet nog steeds heel graag hebben. De hele coalitie daar, van D66, VVD en SP staan achter dit wetsvoorstel. Deze wet is specifiek gericht op veedichte gebieden, zoals in Oost-Brabant.”
Lees verder onder de foto

Carola Schouten en Frank Futselaar in de Tweede Kamer. - Foto: Roel Dijkstra
Carola Schouten en Frank Futselaar in de Tweede Kamer. - Foto: Roel Dijkstra

Het is een interim-wet. Waarom is dat?

“Het is de bedoeling dat dit wetsvoorstel wordt opgenomen in de Omgevingswet, maar dat neemt te veel tijd in beslag. Er zijn wel acute situaties waar moet worden ingegrepen vanwege gezondheidseffecten vanuit de veehouderij. Dat kan niet wachten tot de Omgevingswet is gevormd, vandaar een interim-wet. Maar er staat geen einddatum in.”

In het onderzoek naar de effecten van de veehouderij op de volksgezondheid (VGO) zijn wetenschappelijk weinig directe verbanden gevonden. Is er wel voldoende onderbouwing voor ingrijpen in de veestapel?

“Het wetsvoorstel kijkt niet alleen naar volksgezondheid, maar naar de kwaliteit van de leefomgeving. Daarbij wordt ook bijvoorbeeld geurproblematiek meegenomen. Het laatste VGO- onderzoek kon voor pluimvee niet voor alle jaren negatieve gezondheidseffecten aantonen. Dat betekent niet dat er geen negatieve effecten zijn, maar het is wel minder goed te onderbouwen.”

Is dit een vrijbrief voor provincies om de veestapel te verkleinen?

“Nee. Het is een juridisch werktuig dat het mogelijk maakt. Het vergroot de gereedschapskist van de provincies, meer is het niet. Provincies moeten bij maatregelen wel een onderbouwing leveren.”

Het kabinet grijpt al in met de sanering van de varkenshouderij in overlastgebieden. Is deze wet dan nog wel nodig?

“Het zou uitstekend kunnen functioneren als aanvulling op de sanering. Er is natuurlijk veel meer vee dan alleen varkenshouderij. Ik wil niet dat gesaneerde varkensstallen worden vervangen door pluimveestallen.”

Eerder was er geen meerderheid voor dit voorstel. Verwacht u dat nu wel?

“Je ziet dat de discussie in het landbouwdossier verschuift. Als iemand zegt dat er wel aanvullende maatregelen nodig zijn, dan liggen ze met dit wetsvoorstel klaar. In de zijlijn van de debatten wordt vaak over de omvang van de veestapel gesproken. Dit wetsvoorstel nodigt bij uitstek uit om in de politiek echt over de omvang van de veehouderij te spreken, ook in provincies waarbij het bestuur de indruk wekt de discussie niet te willen voeren.”

Laatste reacties

 • Tinus1

  Zijn zeker vergeten dat iedere diergroep rechten heeft. Pluomveerechten zijn nu al niet aan te komen, laat staan dat mensen omschakelen van varkens naar kippen. Alles ingegeven door de groene maffia. Flink schrik aanjagen en vaak genoeg zeggen oftewel indocteren en iedereen begint het te geloven. Of het nu waarheid is niet. Grappige dat deze groene maffia vaak bestaat uit atheïsten. ....

 • Alco

  Ik hoorde in een programma dat er 600 miljoen uitgetrokken was voor weg en waterbouw.
  Hiddema wilde dat geld voor het openhouden van een ziekenhuis en weer een ander voor gezondheidszorg.
  Dan is het toch wrang dat zelfs Kamerleden een petitie inleveren om de landbouw te decimeren.
  Gewoon een kwestie van niet weten dat er verdient moet worden om sociaal te kunnen zijn.

 • Tinus1

  Met andere woorden: Futselaar wil Limburg op de knieën. Krijgt de SP het daar niet voor elkaar binnen de Staten , doen ze zo!

 • agratax.1

  Wel wetgeving om eisen om aantal dieren in te perken en dat terwijl het aantal mensen de oorzaak zijn van deze uitbreiding. Ik bedoel geen grens aan aantal mensen per vierkante kilometer maar wel voor dieren of moet ik zeggen Voedsel producenten. Als het aantal mensen nog verder stijgt , dat doet het, zal er meer eten nodig zijn van plantaardige en dierlijke oorsprong. Helaas deze boerenwijsheid is voor de Politieke, waan van de dag volgende leiders, vreemd.

 • maiskolf

  Kunnen we deze politieke partijen beter niet even BEGRENZEN!!!!!

 • farmerbn

  Wetten uit Den Haag hoeven niet uitgevoerd te worden. Kijk maar naar Amsterdam. Of het juridisch kan moet nog blijken. Ze maken wel meer juridische blunders op dat ministerie. Weer veel advocatenwerk in de toekomst. Je zult daar voor er alleen al mee kappen.

 • Zuperboer

  Gewoon fatsoenlijk afhandelen, dus een goede social(istisch)e, financiele regeling heer Futselaar i.p.v. middels een slinks wetje onteigenen zonder schadeloosstelling. Voor een duppie op de eerste rang, das zo communistisch!

 • Maas1

  Nederland importeert massaal chemische afval wat wordt verwerkt tot stookolie. Ongeveer 22.000 zee schepen komen hier tanken ongeveer de uitstoot van 1375 x de totale uitstoot van alle auto's van de hele wereld... Schiphol mag groeien naar 540.000 vluchten per jaar meer dan 1 vlucht afhandeling per minuut...De boer ja ja de boer die moet opdonderen wij hebben deze milieu ruimte nodig,voedsel boeit ons niet komt van buiten de landsgrenzen.....???

 • info36

  Links-radicaal doet maar 1 ding, dit land tot de grond toe afbreken. In plaats van trots zijn op je land en mooie landbouwsector breken ze het tot de grond toe af. Eigen nestvervuiling is typisch een linkse trek. Alles wat je land mooi maakt afbreken. Trots zijn op je land is uit den boze.

 • wilcovanlaar1

  O, ben benieuwd wat meneer Calon hier van vind, zou hij zijn PvdA vrienden terugroepen?

 • deB.

  Precies wat Maas zegt... Het is schandelijk wat er gaande is. Wat accepteren wij toch makkelijk de zweep slagen. Waar zijn de boeren van vroeger. Het is toch een keer klaar of niet dan! Hypocriet gelul in de land, ten koste van de groenste sector, die er maar is!!!

 • koestal

  Maas 1,helemaal mee eens.

 • koestal

  O die Rutte ,daar hebben boeren ook niks aan ,de aandeelhouder wint.

 • koestal

  Ook de vliegtuigen regionaal begrenzen,wordt het lekker rustig.

 • koeien10

  politieke partijen ook maar eens kortwieken.

 • Kleinekazenboerderij

  Ik heb het al zo vaak gezegd; de russen gaan het communisme uit en wij denderen
  er met die linkse lui in . Dagelijks zitten wij hier in de stank van schiphol
  en de file's op de a4. En toch maar doorgaan met meer mensen, want dat
  is het probleem!!!!

 • Gat

  Maas, onlangs werd er een boot met vervuild slib terug gestuurd naar België omdat het te vervuild was. Het werd gebruikt om hier diepe plassen ondieper mee te maken. Volgens mij kun jij ook wel doordenken mbt de deal Antwerpse haven uitdiepen en hedwigepolder onder water zetten.
  Die ambtenaar die de deal gesloten heeft mag wel is gecontroleerd worden op steekpenningen.
  Gaat toch nergens over, ik moet elke M3 mest of kg kunstmest verantwoorden, en overheid voert boten vol chemische troep binnen. Geld, geld, geld! Milieu telt alleen voor de bühne en ons als boer, om tegen ons op te treden!

 • Jan-Zonderland

  Die communisten moeten van elke provincie maar een kolchoz maken met bijpassend beleid. Weet iedereen waar die aan toe is.

 • jaap69

  nou waar kunnen we een wetsvoorstel indienen om het aantal mensen te beperken, heb er nl last van.

 • Firma Vellenga

  Gevaarlijk terrein Jaap 69....Meer of minder mensen. Laten we de heer Wilders er bij halen. Ik zou zeggen minder

Laad alle reacties (16)

Of registreer je om te kunnen reageren.