Home

Nieuws 8 reacties

Op valreep Brussels akkoord over mestmarkt

Er is vandaag een Europees akkoord over een nieuwe meststoffenverordening gesloten, die in 2021 ingaat.

Op de valreep hebben de Europese Raad, de Europese Commissie en het Europees Parlement een akkoord bereikt over een nieuwe meststoffenverordening, die in 2021 ingaat. In feite ontstaat er dan een interne Europese markt voor meststoffen. Dinsdag was de laatste kans om er uit te komen onder Oostenrijks voorzitterschap.

Begin volgend jaar neemt Roemenië het EU-voorzitterschap over. Roemenië was niet van plan deze verordening over de streep te trekken.

In de nieuwe Europese verordening wordt geregeld dat gestandaardiseerde mest en andere organische meststoffen tussen de Europese lidstaten verhandeld kan worden, zonder dat lidstaten eigen normen en eisen aanleggen. Daarnaast is vastgelegd dat fosfaatkunstmest niet meer dan 60 milligram cadmium per kilo mag bevatten. Lidstaten mogen die norm in hun eigen wetgeving aanscherpen. Op dit moment is de Europese mestmarkt nog gefragmenteerd.

Nederland voorop met innovatieve bemestingsproducten

Voor Nederland is een geharmoniseerde Europese mestmarkt van belang, omdat Nederland tot de grootste producenten van meststoffen in Europa behoort. Daarnaast loopt Nederland voorop bij de ontwikkeling van innovatieve bemestingsproducten uit hernieuwbare bronnen (zoals dierlijke mest, plantaardige reststromen, dierlijke bijproducten, zuiveringsslib) en van biostimulanten en groeimedia.

Lees verder onder de foto

Voor Nederland is een geharmoniseerde Europese mestmarkt van belang, omdat Nederland tot de grootste producenten van meststoffen in Europa behoort. Daarnaast loopt Nederland voorop bij de ontwikkeling van innovatieve bemestingsproducten uit hernieuwbare bronnen - Foto: Peter Roek
Voor Nederland is een geharmoniseerde Europese mestmarkt van belang, omdat Nederland tot de grootste producenten van meststoffen in Europa behoort. Daarnaast loopt Nederland voorop bij de ontwikkeling van innovatieve bemestingsproducten uit hernieuwbare bronnen - Foto: Peter Roek

De Nederlandse Europarlementariër Jan Huitema (VVD) heeft zowel namens de landbouwcommissie van het parlement, als namens zijn liberale fractie deelgenomen aan de besprekingen. Hij zegt dat de nieuwe verordening het mogelijk maakt om kunstmestfosfaat te vervangen door fosfaat in mest van dierlijke oorsprong. Hij zegt dat daarmee 30% van de fosfaatkunstmest vervangen kan worden door dierlijke fosfaatmest.

Parallel aan de besprekingen over de nieuwe mestverordening werkt de Europese Commissie aan een nieuwe definitie voor dierlijke mest. In de huidige definitie worden ook verwerkte producten uit dierlijke mest nog als dierlijke mest beschouwd, terwijl ze in essentie niet meer zo beschouwd hoeven worden.

Pilots met mestverwerking

In Nederland lopen op dit moment verschillende pilots met mestverwerking, waarbij mineralenconcentraten worden geproduceerd, die feitelijk kunstmestvervanger zijn, maar volgens de Europese definitie nog als dierlijke mest moeten worden beschouwd. Als de nieuwe verordening van kracht is, zullen dergelijke mineralenconcentraten, voorzien van een Europees CE-keurmerk, verhandeld kunnen worden naar het buitenland, zonder dat andere lidstaten extra eisen opleggen.

Huitema zegt dat onder de nieuwe verordening organische meststoffen zonder problemen verhandeld kunnen worden naar andere EU-landen. “Zo wordt de kringloop binnen de EU beter gesloten”, vindt hij. Daarnaast stimuleert de nieuwe wetgeving het gebruik van zogenoemde biostimulanten, micro-organismen, zoals bacteriën of nematoden en die de groei van planten bevorderen.

Cadmium in kunstmest

Huitema zegt dat hij heeft moeten slikken bij de norm voor cadmium in kunstmest. Hij had liever gehad dat die norm was afgebouwd tot 20 mg per kilo. Het is 60 mg/kg geworden. Huitema: “De Wereldgezondheidsorganisatie waarschuwt nu al voor de gevaren van cadmium in voedingsgewassen. Het kan niet zo zijn dat de boer straks met dat probleem wordt opgezadeld door het gebruik van kunstmest met te veel cadmium.”

In het politieke akkoord is afgesproken dat de Europese Commissie de normen voor cadmium na verloop van tijd evalueert. Maar aanpassing van de norm vergt opnieuw instemming van de Europese Raad en het Europees Parlement.

Lees ook: ‘Mestwereld versnipperd, boer staat voor oerwoud’

Laatste reacties

 • kiepel

  Goed gedaan Huitema!
  Voor Carola komt dit kringloopnieuws precies op tijd. Vanaf 2021 wordt onze mest gezien als kunstmestvervanger. Dit scheelt een hoop gezeur over mestoverschotten.

 • mooi wark

  mestoverschotten blijven wel .. daar zorgen ze wel voor door jaarlijks zoveel landbouwgrond te vernietigen voor bebouwing of natuur

 • Maas1

  Goed gedaan Huitema!👍

 • koestal

  Eindelijk ,wat ging het moeizaam in Brussel,de kunstmestindustrie had er veel te veel invloed op het beleid

 • juist op tijd

 • Oké dan

  Laten we eerst even de kleine lettertjes lezen, voordat we beginnen te juichen.
  Ik vertrouw die gasten in brussel niet.

 • Bennie Stevelink

  Ik begrijp uit het artikel dat het nog NIET is toegestaan om producten van dierlijke mest als kunstmestvervangers te gebruiken. Er moet eerst een nieuwe definitie komen van dierlijke mest voordat we daar wat mee kunnen.

 • Jan Huitema

  Beste Bennie, dat klopt, dat kan NOG niet inderdaad. Dankzij dit akkoord zal de definitie van dierlijke mest aangepast worden, zodat kunstmestvervangers boven de gebruiksnorm voor dierlijke mest gebruikt mogen worden. Daar is nu een werkgroep mee bezig en eind 2019 verwachten we de resultaten. Ik wacht liever ook niet langer, maar helaas was dit het compromis.

Laad alle reacties (4)

Of registreer je om te kunnen reageren.