Home

Nieuws 3 reacties

Onderzoek natuurinclusieve landbouw onder boeren

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) doet onderzoek onder boeren naar natuurinclusieve landbouw.

Opdrachtgever is het ministerie van LNV. Het ministerie wil weten wat de financieringsbehoefte is van agrarische bedrijven die aan de slag zijn of willen met natuurinclusieve landbouw. Vraag is daarbij welke kansen en belemmeringen zij zien voor deze vorm van landbouw op hun bedrijf.

Lees ook: Natuurinclusief, het nieuwe toverwoord

LTO-leden

In eerste instantie was het onderzoek alleen gericht op LTO-leden. GroenLinks kamerlid Laura Bromet stelde hierover Kamervragen. Volgens haar is het niet representatief om enkel boeren die lid zijn van LTO mee te laten doen aan het onderzoek. Hierna bepaalde het PBL het onderzoek voor iedereen toegankelijk te maken. Volgens projectleider Jetske Bouma is veel bekend over de koplopers, maar is er weinig bekend over hoe het gros van de boeren denkt over natuurinclusieve landbouw.

Online vragenlijst

Het PBL voert het onderzoek uit door middel van online vragenlijsten. De vragenlijst kan tot eind december ingevuld worden. Het rapport met de resultaten wordt in maart volgend jaar verwacht.

Laatste reacties

  • farmerbn

    Wel eerlijk invullen natuurlijk of als je het onderzoek wilt manipuleren dan lekker niet.

  • Alco

    GLB subsidie beloven, dan krijg je veel aanhangers.

  • Jan-Zonderland

    Alle landbouw is toch natuurinculsief ? Zonder natuur geen landbouw mogelijk. Echter door sommige lieden wordt er een andere definitie aan gegeven.

Of registreer je om te kunnen reageren.