Home

Nieuws 32 reacties

OM: aanscherping aanpak mestfraude onvoldoende

De aanscherping van de aanpak van mestfraude gaat volgens het Openbaar Ministerie niet ver genoeg.

➤ Lees onderaan dit artikel:
Schouten heeft OM niet nodig om mestbeleid te maken

“Als het probleem aan de voorkant niet wordt aangepakt en het enorme mestoverschot blijft, dan zal er altijd fraude blijven en is het dweilen met kraan open. Wil je dat fraude afneemt, dan zal de kraan ook aan de voorkant dichtgedraaid moeten worden”, zegt Rob de Rijck, landelijk coördinerend officier van justitie voor milieuzaken.

Hij zegt in NRC Handelsblad dat de veestapel kleiner moet om mestfraude te bestrijden. De Rijck vindt dat de handhavingsstrategie zich te veel richt op aanpak van fraude en te weinig op voorkomen van fraude.

Schouten: goede basis voor verlenging derogatie

De uitingen van het OM komen op het moment dat de Europese Commissie formeel heeft ingestemd met de versterkte handhavingsstrategie voor de aanpak van mestfraude met het sectorplan en de overheidsmaatregelen.

Lees ook: Op weg naar verantwoorde mestafzet

In een brief aan de Tweede Kamer schrijft minister Carola Schouten dat de Europese Commissie vindt dat de werkwijze voldoet aan de voorwaarden uit de derogatiebeschikking. Hiermee is volgens Schouten een goede basis gelegd voor gesprekken over verlenging van de derogatie voor 2020 en 2021. De huidige derogatie is onderdeel van het zesde actieprogramma nitraatrichtlijn, dat tot en met 2021 loopt.

Versterkte handhaving mestfraude cruciaal voor derogatie

Voor verlenging van de derogatie is het cruciaal dat Nederland goede resultaten boekt bij versterkte handhavingsstrategie mest en het sectorplan van aanpak mestfraude, schrijft Schouten. “Ik zet mij daar vol voor in en blijf ook nauwlettend toezien op een voortvarende uitvoering van het sectorplan.”

‘Niet veel veranderd bij aanpak mestfraude’

De Rijck zegt in NRC Handelsblad dat er niet veel is veranderd bij de aanpak van mestfraude. Hij zegt dat het OM er te weinig bij betrokken is, terwijl het over handhaving gaat en het OM een deel van het plan zal moeten uitvoeren.

De Rijck zegt dat er één overleg is geweest van een landelijke taskforce voor de aanpak van mestfraude waarbij ook politie, waterschap, provinciale bestuurders en inspecteurs en controleurs van de NVWA bij aanwezig waren.
Lees verder onder de foto

Het laden van drijfmest en bemonstering bij een bedrijf waarbij geen enkele sprake is van fraude. - Foto: Ton Kastermans
Het laden van drijfmest en bemonstering bij een bedrijf waarbij geen enkele sprake is van fraude. - Foto: Ton Kastermans

Het OM behandelt tussen de 150 en 200 strafzaken met betrekking tot mest per jaar. Het OM spreekt van 4 vormen van fraude met betrekking tot mest. Er worden zaken behandeld over het transport en het gebruik van dierlijke mest. Ook worden zaken behandeld met betrekking tot mestvergisting, de I&R-kwestie met kalveren en zaken waarbij meer dieren worden gehouden dan toegestaan.

Ministerie: krimp veestapel te kort door de bocht

Het ministerie van landbouw weerlegt dat er niets wordt gedaan om mestfraude aan te pakken, maar erkent dat de problematiek niet op korte termijn opgelost kan worden. De uitlatingen van De Rijck dat de veestapel moet krimpen vindt het ministerie te kort door de bocht. Het ministerie laat deze uitspraak nadrukkelijk voor de verantwoordelijkheid van het OM.

“Er zijn heel veel boeren die het gewoon goed doen. Je gaat ook geen winkels sluiten om winkeldiefstal aan te pakken”, zegt een woordvoerder. Het ministerie wil niet inzetten op krimp van de veestapel.

Schouten heeft OM niet nodig om mestbeleid te maken

Het Openbaar Ministerie mag een opvatting hebben over het mestbeleid, maar landobuwminister Carola Schouten “heeft het OM niet nodig de handhaving te intensiveren of strakker vorm te geven.”

De minister werd dinsdag 13 november in de Kamer tijdens het vragenuur ter verantwoording geroepen, nadat officier van justitie Rob de Rijck had gezegd dat inkrimping van de veestapel nodig is om de fraudedruk weg te nemen.

De vragen werden gesteld door Laura Bromet (GroenLinks). Zij betoogde dat het nu beter is met de sector in gesprek te gaan over een sanering, in plaats van “tegen beter weten in vast te houden aan het idee dat de huidige omvang van de veestapel houdbaar is.” Schouten antwoordde dat ze wel degelijk werkt aan sanering van de varkensstapel, ook in gebieden waar de fraudedruk groot is. 

Politieke lading uitspraak OM

CDA-landbouwwoordvoerder Jaco Geurts noemde de uitspraken van De Rijck 'bizar'. Zijn VVD-collega Helma Lodders meende dat de uitspraken 'geen pas geven'. Lodders meent dat het OM niet op deze manier beleidsmatig moet proberen te sturen.

SGP‘er Roelof Bisschop vroeg de minister of de minister zich zou laten sturen door de 'uitspraken van het OM met een puur politieke lading'. Dat was voor de minister aanleiding voor haar uitspraak dat ze het OM niet nodig heeft om beleid te maken. Bovendien vindt ze het wat vroeg om anderhalve maand na het uitbrengen van de handhavingstrategie al te zeggen dat het beleid niet slaagt.

Auteur: Jan Braakman

Laatste reacties

 • farmer135

  " enorme mestoverschot " ahum, waar dan ?

 • Gat

  Zet de normen terug op 100 kg p grasland en 85 p bouwland, zoals enkele jaren terug. Mestprobleem zo opgelost.

 • Kelholt

  Bij fraude moet er sprake zijn van een benadeelde partij. Bij mestfraude zou die benadeelde partij het milieu moeten zijn. Helaas voor Rob de Rijck worden de nitraat- en fosfaatnormen voor drinkwater in landbouwgebieden (bijna) overal gehaald.
  Geen benadeelde dus geen fraude!
  (Wel een overtreding van een hele slechte wet maar dat terzijde...)

 • Maas1

  Die mest problematiek blijft maar,het komt er op neer de goede moeten onder de kwade lijden,moet niet gekker worden.De buurman rijd door rood dus krijg ik ook een bekeuring sterker nog een van de auto's moet ik laten staan.
  Je lost dit aan de voorkant op,zet dan in op mest (be) verwerking betrek daar dan de toeleveranciers financiëel in,maar ook in leveringsplicht en afname plicht bij duurzame mestverwerking.Zorg dan ook eens dat je de mest afzet hebt geregeld voor dat je gaat bouwen of uitbreiden,dat zijn we toch ook verplicht bij een fatsoenlijke bedrijfsvoering!Krimpen van de veestapel heeft geen zin het is zelfs de vraag of daarmee de mestfraude evenredig afneemt.

 • farmerbn

  Wij zitten niet op de persoonlijke mening en gedachten van De Rijck te wachten.

 • daan1908

  Hij preekt af en toe bij Groen Links , dat mag . Schouten gaf al aan dat zij het beleid maakte , en niet het OM .

 • Maas1

  @ Daan en Farmer kan allemaal wel zo zijn maar wat is jullie mening dan?

 • Maas prima verwoord.
  Men moet de normen eens aanpassen aan de werkelijkheid. Meer mest en minder kunstmest kom je al een eind verder mee. Het mag niet meer zo worden dat de grote meerderheid die zich netjes aan de regels houd zich weer moet houden aan nieuwe spelregels. Als men mest produceert op je bedrijf en men kan het door de kosten voor het afvoeren niet betalen moet je gewoon verplicht minder dieren gaan houden.

 • melkveehouder .

  Ik constateer dat de SGP de juiste vragen stelt. De kreten van anderen zijn voor de bühne.

  Daarbovenop had Roelof kunnen vragen of we ook het wagenpark gaan krimpen als de verkeersovertredingen blijven. Immers, bij minder auto’s hebben we minder overtredingen.
  En wat te denken van het terugsturen van asielzoekers. Hoe minder volk in Nederlnd des te minder strafbare handelingen etc. etc.

  Ook het OM maakt zich schuldig aan vals sentiment en populisme met het ongepast bezigen van de termen mestfraude en mestoverschot.

 • Mbmb

  Ik vind dit ongehoorde uitspraken voor een officier v justitie. Kan je nagaan met welke vooroordelen hij zijn werk doet: wegwezen met die boeren. Is trouwens een mooi voorbeeld hoe een groot deel van de rechterlijke macht er in zit, groen-links en pvda aanhangers die de dienst uitmaken.

 • farmerbn

  @maas1; zoals gezegd, we zitten niet op allemans persoonlijke meningen te wachten. Ik vind het ook niet interessant wat een bouwvakker van voetbal vindt of wat de rechter van een fikandel. Het zegt wel wat over de krant NRC. Die publiceert persoonlijke meningen. Hopelijk staat morgen die bouwvakker centraal.

 • koestal

  Zitten die rooie rakkers ook al achter de tafel in de rechtszaal ? Nederland is een bananenrepubliek of een mestrepubliek geworden.

 • klein boertje

  om met de woorden van w.a van buuren te spreken ,het is ook maar een mening

 • klein boertje

  om met de woorden van w.a van buuren te spreken ,het is ook maar een mening

 • Bennie Stevelink

  We hebben in Nederland toch een scheiding der machten? Politiek en rechtspraak gescheiden? De politiek behoort zich niet te bemoeien met rechtspraak. En de rechtspraak dus ook niet met de politiek.

 • 306lsa

  ik denk wel eens het doel van zulke artikels is niet of het klopt of niet
  want een normaal mens zou waarschijnlijk denken er zijn al zoveel minder koeien in NL en als je alle extra regels ziet en dat openbaar zou maken dan zou iedere gewone mens denken ?????????????
  ik denk dat het doel is van zulke artikels boeren een soort schuld geven van................ en dan zeggen sorry hoor maar nu doen we dit..............
  en nu is het eerlijk??soort mensen beïnvloeden
  wat gebeurt er nu met het imago ???? van bijv. weiden van koeien (weide melk)
  of duurzaam...........of asbest van het dak ?
  stel een andere beroepsgroep voor met zoveel regels...........en in plaats van positief heel vaak .................
  is dit wel eerlijk???? wat voor doel heeft het nog om bijv. duurzaam of iets anders te doen want het imago van de boer kunnen ze zo even weer helemaal ............
  maken


 • 306lsa

  ik denk wel eens het doel van zulke artikels is niet of het klopt of niet
  want een normaal mens zou waarschijnlijk denken er zijn al zoveel minder koeien in NL en als je alle extra regels ziet en dat openbaar zou maken dan zou iedere gewone mens denken ?????????????
  ik denk dat het doel is van zulke artikels boeren een soort schuld geven van................ en dan zeggen sorry hoor maar nu doen we dit..............
  en nu is het eerlijk??soort mensen beïnvloeden
  wat gebeurt er nu met het imago ???? van bijv. weiden van koeien (weide melk)
  of duurzaam...........of asbest van het dak ?
  stel een andere beroepsgroep voor met zoveel regels...........en in plaats van positief heel vaak .................
  is dit wel eerlijk???? wat voor doel heeft het nog om bijv. duurzaam of iets anders te doen want het imago van de boer kunnen ze zo even weer helemaal ............
  maken


 • Gradje 1966

  Ik hoor de rechter niet over fraude bij de vliegvelden Schiphol en Lelystad waar alle milieu regels door te veel vliegverkeer overschreden worden geluid hinder, fijnstof co2 De uitstoot van auto s die niet kloppen en dan hoor ik niet zeggen de vliegbewegingen gaan we verminderen tot bijna nul auto verkeer reduceren Dit raakt de burger en daar maakt de linkse lobby geen goede sier mee.
  Die paar boeren die er nog zijn mag men in Nederland gewoon legaal kapot maken zonder een fatsoenlijke vergoeding.
  Ik hoop dat dat folk zeer weinig te eten krijgt en dan gaan ze misschien nog eens denken het was nog niet zo slecht

 • Schaap1975

  We kunnen met ons allen alles ontkennen maar dit lijkt me toch echt niet de weg. Ik heb van echt een inside information gehoord dat er gewoon kaarten zijn waar de mestproductie, plaatsingsruimte en aan en afvoer van mest op staat weer gegeven. Een klein kind kan het werk doen waar er meer mest is dan aan en afvoer en plaatsingsruimte is het helder dat hier grote kans is dat hier gefraudeerd wordt. En dit kunnen we niet ontkennen. Wel ben ik ervan overtuigd dat 90% van de bedrijven het naar eer en geweten goed doet met de mest. Echter een klein percentage van de bedrijven pleegt echt wel fraude. Er zijn sectoren waar er totaal niet naar stikstof wordt gekeken. Alleen wordt er voldoende fosfaat afgevoerd. En ja, het stikstof dat heeft er niet ingezeten!!! Nou dit klopt gewoonweg niet en dit houden ze nog ff vol, echter niet lang meer. ik snap echt wel dat ik een knuppel in het hoenderhok gooi maar de tijd van ontkennen en net doen of je niets weet is wel bijna over!

 • bankivahoen

  Helaas hebben we dus geen scheiding van machten Benny, kijk wat de rechterlijke macht voor een uitspraak heeft gedaan op aandringen van marian minnesmas urgenda. Hier heeft dus definitief een trendbreuk plaatsgevonden, wat betekend dat niets ons meer scheidt van een bananenrepubliek. Extreem links heeft diepgewortelde tentakels op allerlei fronten, het leven zal er voor alle Nederlanders erg vervelend op gaan worden, dus echt niet alleen voor de boeren. Niets staat zo meer in de weg om de burger financieel uit te kleden en alle gewone tot leuke dingen af te pakken. Verplicht vega, niet roken, iedereen uit de auto, van het gas, tax op alle voedsel dat lekker is, verplichte orgaandonatie, aangepast vaccinatie beleid, geen zwarte piet en binnenkort ook sint. Wat wel mag is onbeperkt zgn vluchtelingen, mannen tussen 18 en 25,invoeren. Leuk landje!?

 • bankivahoen

  Helaas hebben we dus geen scheiding van machten Benny, kijk wat de rechterlijke macht voor een uitspraak heeft gedaan op aandringen van marian minnesmas urgenda. Hier heeft dus definitief een trendbreuk plaatsgevonden, wat betekend dat niets ons meer scheidt van een bananenrepubliek. Extreem links heeft diepgewortelde tentakels op allerlei fronten, het leven zal er voor alle Nederlanders erg vervelend op gaan worden, dus echt niet alleen voor de boeren. Niets staat zo meer in de weg om de burger financieel uit te kleden en alle gewone tot leuke dingen af te pakken. Verplicht vega, niet roken, iedereen uit de auto, van het gas, tax op alle voedsel dat lekker is, verplichte orgaandonatie, aangepast vaccinatie beleid, geen zwarte piet en binnenkort ook sint. Wat wel mag is onbeperkt zgn vluchtelingen, mannen tussen 18 en 25,invoeren. Leuk landje!?

 • Firma Vellenga

  Vond het toch wel heel vervelend om vanmorgen in de auto nieuws van radio 2 als eerste bericht te horen dat de boeren vee moeten minderen omdat ze vorig jaar gesjoemeld hebben met de mest..... Hoeveel mensen stonden verveelt in de file ook te luisteren, burgers die niet beter weten. Dat nieuws blijft toch hangen in het hoofd. Altijd weer die boeren.

 • drikhend

  Als mest niet had gestonken was het geen groot probleem geworden . Nu gaat het waarschijnlijk ergens anders ook naar iets ruiken .Als het daar gaat stinken hebben we met ze alle problemen . Als je dan niet bij die stinkers hoort ben je de andere slechte stinker . en dan zul je moeten boeten

 • drikhend

  Als mest niet had gestonken was het geen groot probleem geworden . Nu gaat het waarschijnlijk ergens anders ook naar iets ruiken .Als het daar gaat stinken hebben we met ze alle problemen . Als je dan niet bij die stinkers hoort ben je de andere slechte stinker . en dan zul je moeten boeten

 • Maas1

  @drikhend interessant de enkele of dubbele boodschap of bodem in je schrijven,wees helder verklaar nader.

 • kanaal

  OM haat boeren dat is een linkse hobby

 • drikhend

  Beste Maas1 dubbel afgedrukt is fout bij verzenden . De verklaring is iets wat je niet ziet of ruikt ,voelt enz. is er niet Als mest niet gestonken had hadden velen het niet waargenomen en was de druk om wat aan de mest te doen door minder mensen ondersteund . want uitspoelen zie je niet ruik je niet enz. dus daar heb je zelf niet meteen last van dus is op dat moment geen probleem . Als er vanuit Om aangeeft minder mest minder fraude gaat OM zig bemoeien met wet en regelgeving . Dus eigenlijk partijdig en dus niet meer neutraal . En dat ruikt naar iets en kan in toekomst gaan stinken bij uitvoeren van hun werk . Het zou dan zomaar kunnen zijn dat een boer al aangeklaagt wordt omdat hij mest heeft en dus zou kunnen frauderen . de boer is dan de slechterik die mest heeft en mest stinkt . En hun handelen stinkt figuurlijk ook . Maar hun zijn de goede en de boer de slechte want zijn mest stinkt .

 • Maas1

  We moeten toch niet allerlei leeuwen en beren op ons pad zien! Wordt het niet eens een keer tijd om dat mest gedonder achter ons te laten!

 • mtseshuis

  Waren ook een stel van die "fraudeurs" die een artikel schreven over zogenaamde mestfraude, terwijl dat het artikel van geen kant klopte en er zelfs gerectificeerd moest worden. Pek en veren zou je zeggen aan die lui, maar nee hoor, ze kregen de hoofdprijs voor journalistiek werk!! Zo zit de wereld van tegenwoordig in elkaar kennelijk... De leugen regeert!

 • mtseshuis

  Waren ook een stel van die "fraudeurs" die een artikel schreven over zogenaamde mestfraude, terwijl dat het artikel van geen kant klopte en er zelfs gerectificeerd moest worden. Pek en veren zou je zeggen aan die lui, maar nee hoor, ze kregen de hoofdprijs voor journalistiek werk!! Zo zit de wereld van tegenwoordig in elkaar kennelijk... De leugen regeert!

 • Maas1

  Het lijkt wel een volksport te zijn geworden boertje pesten,het ene boek is nog niet uit of de nieuwe versie ligt alweer klaar.Men leest het alleen niet meer van kaft tot kaft.
  Wat is eigenlijk nog de waarde van voedselmakers en het voedsel zelf?

 • Maas1

  Het lijkt wel een volksport te zijn geworden boertje pesten,het ene boek is nog niet uit of de nieuwe versie ligt alweer klaar.Men leest het alleen niet meer van kaft tot kaft.
  Wat is eigenlijk nog de waarde van voedselmakers en het voedsel zelf?

Laad alle reacties (28)

Of registreer je om te kunnen reageren.