Home

Nieuws 2 reacties

Nertsenhouderij: te weinig tijd en geld voor sanering

De overheid maakt het nertsenhouders zo lastig, dat ze nauwelijks in staat zijn de subsidieregelingen te gebruiken.

Dat zegt Martijn Pijnenburg, vakgroepvoorzitter pelsdierhouderij van LTO Nederland.

Er is € 36 miljoen beschikbaar voor de nertsenhouders, zoals landbouwminister Carola Schouten maandag 12 november meldde in antwoord op Kamervragen van Helma Lodders (VVD).

Pijnenburg zegt dat de nertsenhouders dat bedrag bij lange na niet kunnen gebruiken, doordat er te strenge voorwaarden aan de regelingen worden gesteld.

‘Vrijgekomen fosfaatproductie naar melkveehouderij’

Hij stelt voor de vrijkomende fosfaatproductie in de nertsenhouderij vrij te maken voor de melkveehouderij. Daarmee zou de melkveehouderij geholpen zijn, terwijl de nertsenhouders een financiële vergoeding zouden kunnen ontvangen. Het ministerie houdt die mogelijkheid af, aldus Pijnenburg.

Omschakelen betekent investeren in dierrechten

De vakgroepvoorzitter zegt dat in 2013 bij het besluit om de nertsenhouderij te verbieden door verschillende Kamerleden werd gesteld dat nertsenhouders wel in staat zouden zijn hun bedrijven om te bouwen. Dat was echter veel gemakkelijker gezegd dan gedaan, zegt Pijnenburg.

Nertsenhouders beschikken niet over dierrechten. Omschakeling naar andere sectoren betekent dat er in dierrechten moet worden geïnvesteerd. In Noord-Brabant hebben de nertsenhouders bovendien te maken met stalderingsregels, die een omschakeling nog meer bemoeilijken.

Simpele rekensom

De vakgroepvoorzitter ziet steeds terugkomen dat er € 36 miljoen beschikbaar is voor de nertsenhouderij. Volgens hem maakt een simpele rekensom duidelijk dat de 200 nertsenbedrijven die er mogelijk voor in aanmerking komen gezamenlijk voor de sloop en ombouw nooit meer dan pakweg € 18 miljoen aan subsidie kunnen krijgen.

De subsidieregeling bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele sloopkosten – daar vallen niet de kosten van de sloop van omheining en de verwijdering van de inventaris onder. Per bedrijf bedraagt de subsidie maximaal € 95.000, eventueel verhoogd tot € 120.000 als asbest moet worden gesaneerd. Maar door de beperking van de subsidie per vierkante meter blijf de subsidie bij de meeste bedrijven beperkt tot een fractie daarvan.

‘Binnen een jaar slopen en ombouwen onmogelijk’

Pijnenburg zegt dat nertsenbedrijven meer tijd nodig hebben om vergunningen rond te krijgen, voordat ze een subsidie kunnen aanvragen. Als de subsidie is toegekend, moet het bedrijf worden beëindigd en binnen een jaar worden gesloopt en omgebouwd. Volgens Pijnenburg kan iedereen weten dat het onmogelijk is binnen een jaar te slopen en om te bouwen.

Laatste reacties

  • aquarius

    Verhuizen naar Griekenland, daar krijg je nog subsidie om een pelsdierenfarm te beginnen.

  • Hindrik66

    aquarius, dat geld kon dan wel eens van Ned origine zijn

Of registreer je om te kunnen reageren.