Home

Nieuws 39 reacties

Mogelijk loket voor erfbetreders van boeren in nood

Boeren en tuinders die in psychische en sociale nood verkeren, moeten tijdig met hulpverleners in contact komen.

Daarom wil Carola Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, steun geven aan landbouworganisaties, organisaties van erfbetreders en hulpverleningsinstanties die initiatieven nemen om boeren in nood te bereiken en te helpen.

Naar aanleiding van een oproep van CDA‘er Jaco Geurts bij de begrotingsbehandeling in 2017 hebben verschillende organisaties in oktober van dit jaar gezamenlijk gekeken naar de initiatieven die er al zijn in het land.

Aparte registratie zelfdoding in agrarische beroepsgroep

Daar is ook de vraag gesteld of het mogelijk en wenselijk is om zelfmoorden in agrarische beroepsgroepen apart te registreren. Minister Schouten zal daarover overleg voeren met minister Bruno Bruins (Volksgezondheid). Daarnaast wordt onderzocht of het nodig en mogelijk is een landelijk loket te openen waar erfbetreders (anoniem) melding kunnen maken van boeren en tuinders met psychosociale problemen.

Lees ook: ‘Meer aandacht nodig voor zelfdoding’

In de afgelopen maanden worden regelmatig meldingen gedaan van boeren die zelfmoord gepleegd zouden hebben. Daarbij wordt door omstanders vaak een relatie gelegd met het gevoerde beleid.

Denk jij aan zelfmoord? Neem contact op met 113 Zelfmoordpreventie.

Laatste reacties

 • deB.


  Och och, wat is het een in en in triest gebeuren, in die vergalde sector!!

  Geef het nog een tijdje en iedereen is er klaar mee, gelet op de verziekt sfeer op vergaderingen die nu her en der viral gaan, is de maat meer dan vol!

 • magele

  De Overheid,LTO,FrieslandCampina zijn de schuldigen hieraan.Ze maken de boer gewoon kapot met wetten en maatregelen die nergens op slaan alleen maar boertje pesten, gewoon criminelen

 • koestal

  Veel boeren zitten door de fosfaatwet in de shit,zien het niet meer zitten,hoor ik dagelijks.

 • koestal

  Ze zullen wel zeggen ,stop er maar mee.

 • Tinus1

  Nee we moeten eerst overleggen.......is toch wel duidelijk! Vaak is het beleid een grote druppel. Los het probleem een groot stuk op door terug te gaan naar de oorsprong: regelzucht verminderen en mensen, ook boeren zijn mensen, werkelijk waarderen! Geef hierin als overheid het goede voorbeeld en niet zoals nu het slechte!

 • koestal

  Tinus !,zijn boeren ook mensen ?zo worden ze niet behandeld door de overheid inclusief Schouten,ze jaagt op boeren.

 • Dirk,

  Steeds stel ik de vraag aan een erfbetreders een Nvwa,er.....,een rvo,er,.... een boa,... een qulip'er ....,een handhaver van prov..of gemeente ,....een cotroleur van waterschap,....een lulletje van transport en leefomgeving , of politie, ....ZOU JIJ ZO BEHANDELD WILLEN WORDEN , OF ZOU JE WILLEN DAT JE MOEDER ZO BEHANDELD WERD, .............".tja zo zijn nu eenmaal de regels" is het ontwijkende antwoord

  - Een deel van deze reactie is verwijderd door de beheerder, omdat deze niet voldeed aan de regels. Zie <>. -

  Reactie gewijzigd door een beheerder

 • 306lsa

  Het punt van 6:36 klopt denk ik wel want wie wil zo behandeld worden? ??
  Misschien een onderzoek naar hoe iemand behandeld wil worden?
  Als je er nu via een arts ging en dan niet anoniem
  Waarom zou iemand overspannen worden???
  Vragen ze zich dat ook een keertje af?
  Stel je berooft een bank en neemt al het geld mee en daarvoor krijg je een flinke straf (lijkt me misschien logisch dat iemand daar helemaal niet overspannen van wordt want ........)maar nu is het bij boeren zo dat het door ........ komt
  En dat vind eigenlijk niemand eerlijk
  Misschien is het wel heel logies dat iemand overspannen wordt als iemand heel oneerlijk wordt behandeld? ??


 • Dirk,

  Juist de Boer, wat ik duidelijk wil maken ,pak niet het gevolg aan maar de .....OORZAAK ......

 • Tuig

  Koestal, dat zal maar ik denk dat er meer varkens en pluimveehouders in de knel zitten hebben vaak geen land, schuren met asbest wat het pensioen zou worden. Meer schulden dan de zaak waard is.

 • boerkebrabant

  er moet gewoon de helft van het vee uit nederland, en dat gaat de criminelen overheid lukken. ze zijn begonnen met de nertsen, als je ziet hoe weinig nertsen houders er zijn en hoeveel zelfdodingen, dan hou ik mijn hard vast hoe het in de toekomst gaat met de rest van de vee boeren, met nam bij de varkens en rundvee houders konden er nog wel eens gekke dingen gebeuren.
  in brabant is het helemaal erg, regels met leugens 6 jaar versnellen, wij als mace zijn al 10 jaar bezig om een minerale fabriek te bouwen, als die er staat zijn onze mestkosten ruim 20.000 PER DAG minder, jullie snappen wel dat de overheden dat niet willen, immers een lagere kostprijs geeft meer lucht om door te gaan.
  verkeerde amoniak metingen, fibroniel, verkeerd toewijzen van fosfaat rechten,
  zo kan ik nog wel effe doorgaan, het is gewoon een uitrook beleid. en wat doen we er aan? ik vind dat we als gezamelijke sectoren eens een uur heel nederland het moeten laten merken, daar krijgen de boeren die echt in de knel zitten ook weer een beetje energie van

 • deB.


  We zijn een stel lamme softies !! Zielige boertjes

  Tot hier en niet verder! en niet naar dat misdadige lto kijken, want dat zijn ook wolven in schaapskleren, die niets doen, dan het verkeerde

 • kanaal

  de oplossing is niet een zelfmoordloket ,maar gewoon de grondwet en de mensenrechten ook voor boeren toe te passen

 • Bolder01

  Weer een loketje met van die lulhannessen met goed betaalde baan. Carola minder regels en de boer meer laten verdiennen dan gaat de
  zelfdoding ook wel stoppen.

  - Een deel van deze reactie is verwijderd door de beheerder, omdat deze niet voldeed aan de regels. Zie <>. -

  Reactie gewijzigd door een beheerder

 • massy

  De oplossing is er niet want dat willen ze niet .maar wij als boeren moeten samen werken dat doen we zeker niet. we maken het elkaar nog heel moeilijk. dus wat willen we nou? we weten zelf niet hoeveel macht we hebben maar die geven we gewoon weg.

 • ghsmale

  Beter zou het zijn, wanneer ze de oorzaak van het propleem aanpakken,
  de erf betreders kunnen wel eens het laatste zetje geven.
  De logica van de regels is ver te zoeken.

 • 306lsa

  @massy
  Goed idee om samen iets te doen
  Misschien een film of youtube over de kringloop of een lesje scheikunde mineralen koeien
  Dat het helemaal geen natuurvervuilers zijn hun want ......
  Of een actie dat het veranderen van spel regels onder het spelen van een spel heel slecht is en als het dan wel gebeurd wel de schade die toegebracht is ook netjes vergoed wordt
  Nu is het zo dat de omstanders in dit artikel het gevoerde beleid op de kop gaat geven ?
  En als er een loket gaat komen die door .....betaalt wordt En niet door een onafhankelijke arts is het mogelijk dat ze een opdracht mee gaan geven bijv.
  @koestal 22:58
  Of ze zeggen het is toch echt niet erg dat ... ..gebeurt
  Zorg hoort gewoon bij een onafhankelijke arts of onafhankelijke .....
  En niet even iemand een flink loon geven en de onafhankelijkheid weg geven

 • Maas1

  Niet iedereen spreekt de taal van de boeren laat staan dat men de materie grondig vorm kan geven in een vervolg traject. Het is mij bekent dat tijdens de fipronil crises er een vertrouwens persoon actief was om de zorgen ( nog zacht uitgedrukt) vervolg stappen te geven voor het welbevinden van de ondernemer zijn gezin en de omgeving. Vele zorgen en frustratie worden vorm gegeven door een stapeling van (cruciale) fouten in beleid en regelgeving.Dit maakt ons stuurloos en kunnen de bedrijfsvoeringen niet tijdig bij sturen waardoor onze manier van leven op losse schroeven komt te staan. Blijkbaar heeft men gekozen om veel te besturen via juristen en technocraten. De menselijke maat moet terug in de samenleving!

 • farmerbn

  Hier in Frankrijk zijn ze bang dat het ongenoegen onder de burgers overslaat naar de transportsector en de boeren. Zou goed zijn als het ook in Nederland komt.

 • farmerbn

  Ga met een geel hesje morgen met de trekker de weg op en rij erg langzaam nergens naar toe. Zeker weten dat er automobilisten zijn die mee gaan doen. Ook in Nederland is er veel ongenoegen maar dat komt er nooit uit. Als de bevolking niks doet, gaan de politici gewoon door (met uitknijpen).

 • farmerbn

  De franse overheid zit nu met de handen in het haar want deze acties zijn door de gewone man opgezet. Meestal worden acties door organisaties georganiseerd (vakbonden) en kan de overheid met die bobo's onderhandelen. Die bobo's willen op hun zetel blijven zitten dus eindigen die acties vrij gemakkelijk. Nu niet dus want met wie moet de overheid onderhandelen? Ook Nederlandse boeren moeten zonder LTO en andere organisaties gaan protesteren anders gebeurt er nog niks.

 • cornelis 22

  Betrek ook wakker dier ,partij voor de dieren en dergelijke hierbij ,het permanente vergif spuwen richting hard werkende of door brand of andere rampen getroffen boeren is beneden alle peil .

 • Bennie Stevelink

  @farmerbn, jij gaat als Nederlander in Frankrijk wegen blokkeren????
  Hoe denken jullie in Frankrijk inhoud te geven aan de collectieve verantwoordelijkheid van het volk en land? Hoe denken jullie de financiën op orde te houden? Hoe lang denken jullie door te kunnen gaan met de moeder-kind verhouding tussen overheid en bevolking?
  Geen land kan op deze manier bestaan.

 • farmerbn

  Ongenoegen is ongenoegen en dat is er meer dan genoeg. Laat de politiek eens aan dat ongenoegen werken ipv zich druk te maken over allerlei flutzaken.

 • farmerbn

  @ bennie. Macron en Rutte zijn zo ongeveer hetzelfde. Macron schafte de vermogensbelasting af en Rutte wilde miljarden aan Unilever geven. Allemaal gemeenschapsgeld aan de rijken geven en de minder bedeelden in de stront laten zitten. Nederlanders pikken dat met jou voorop maar gelukkig heb je de Fransen die daar tegen ageren.

 • Firma Vellenga

  Het probleem in Nederland is dat instanties zelf werk/banen creeren door zich zelf aan het werk te houden. Net zo lang "pesten" totdat ze met de zakdoek klaar kunnen zitten om je te troosten. En dus weer extra betaald werk hebben. Wij maken dit mee in de veeteelt maar je ziet het in alle richtingen. de Jeugd/bejaarden zorg, het onderwijs, de MKB er etc. Er wordt niet meer vooruit gekeken. Je krijgt zogenaamd hulp maar ondertussen werken ze alweer aan een nieuwe regel waarvoor ze je weer moeten/kunnen helpen. Huigelaars

 • xw

  Hui ch elaars

 • koestal

  Carola Schouten heeft het probleem zelf veroorzaakt met de fosfaatwet,nu mag minister Bruins het probleem oplossen,hoe hypocriet kun je zijn

 • koestal

  weer een loket.

 • melkveehouder .

  @koestal. Sorry, maar het CDA heeft met de beslissende stem in de Eerste Kamer ingestemd met de fosfaatwet en hiermee de problemen veroorzaakt, en niet Schouten of haar politieke partij. • moi !

  Een ieder wil graag groeien om hun bedrijf veilig te stellen soms moet je zelfs groeien . Maar men kan niet onbeperkt groeien . De politiek en de beleidsmakers hebben ons geleidelijk aan naar een steeds moeileker situatie gebracht . En toch zijn deze organisatie er voor om het groei proces samen met de boeren verantwoord in te vullen . Feitelijk komt het er nu op meer te veel productie en structureel te lage prijzen. Dat groet gelijkelijk de verkeerde kant op .

 • moi !

  Een ieder wil graag groeien om hun bedrijf veilig te stellen soms moet je zelfs groeien . Maar men kan niet onbeperkt groeien . De politiek en de beleidsmakers hebben ons geleidelijk aan naar een steeds moeileker situatie gebracht . En toch zijn deze organisatie er voor om het groei proces samen met de boeren verantwoord in te vullen . Feitelijk komt het er meer te veel productie en structureel te lage prijzen.

 • moi !

  Een ieder wil graag groeien om hun bedrijf veilig te stellen soms moet je zelfs groeien . Maar men kan niet onbeperkt groeien . De politiek en de beleidsmakers hebben ons geleidelijk aan naar een steeds moeileker situatie gebrachbt . En toch zijn deze organisatie er voor om het groei proces samen met de boeren verantwoord in te vullen . Feitelijk komt het er op neer te veel productie en structureel te lage prijzen.

 • moi !

  Een ieder wil graag groeien om hun bedrijf veilig te stellen soms moet je zelfs groeien . Maar men kan niet onbeperkt groeien . De politiek en de beleidsmakers hebben ons geleidelijk aan naar een steeds moeileker situatie gebrachbt . En toch zijn deze organisatie er voor om het groei proces samen met de boeren verantwoord in te vullen . Feitelijk komt het er meer te veel productie en structureel te lage prijzen.

 • themmen

  Denk dat het komt door de veranderde maatschappelijk belang 70 jaar moesten de boeren zoveel en zo goedkoop mogelijk produceren nu zeggen politiek en afnemers dat ze teveel en met te weinig oog voor mileu en dierwelzijn produceren dat gaat boeren tegen hun gevoel in. maar het is wel belangrijk dat boeren hier ook nuchter mee omgaan het geeft ook weer nieuwe mogelijkheden je kunt je ook afvragen of de schaalvergroting veel gebracht heeft in ieder meer schulden en meer werk en stress in dld stopen in het oosten meer grote boeren dan in Bayern waar kleinschalig geboerd word vaak zonder schulden en met meerwaardige melk en tweede tak en of werk

 • Bennie Stevelink

  Het probleem van bovengemiddeld suïcide onder boeren herken ik niet bij ons in Oost Nederland. En als er al een geval is heeft het niets met landbouw te maken.
  Als dit probleem werkelijk bestaat zal het waarschijnlijk in Zuid Nederland zijn.

  Ik heb wel eens de indruk dat in Zuid Nederland het aantal stuks vee inzet is van een rangordestrijd. Dit drijft boeren tot uitbreiding die soms financieel-economisch zinloos of zelfs negatief is. Extra koeien die structureel een negatief saldo hebben maar er toch moesten komen omdat je niet onder kunt doen voor anderen. Het grote aantal koeien kan men qua arbeid niet rondzetten, een medewerker kan niet betaald worden en minder koeien houden betekent sociale afgang.
  Men zit klem.
  Een klemsituatie veroorzaakt zeer ernstige stres.
  Klemsituaties komen vooral in de kinderjaren voor: een kind kan niet zonder zijn ouders. Als de ouders dan onmogelijke eisen stellen of een ondragelijke situatie veroorzaken zit het kind klem tussen het niet kunnen missen van zijn ouders en niet kunnen leven met zijn ouders. Het veroorzaakt psychotraume voor het leven.

  Klemsituaties op latere leeftijd veroorzaak je vaak zelf door doelen te stellen die niet reëel zijn. Doelen stellen op basis van je eigen werkelijkheid en niet op basis van de omgeving is heel belangrijk. Kritisch durven kijken naar je werkelijke (onbewuste) motivatie voor een bepaalde keuze. Heeft een bepaalde keuze werkelijk een economische reden?

 • xw

  Bennie, heb jij lijntjes naar het zuiden? hier in het zuiden zijn de boerkes inderdaad zeer competitief ingesteld.
  Op alle gebied tegen mekaar op.

 • Bennie Stevelink

  @xw, ze mogen best competitief zijn op basis van economisch rendement. Ik heb echter de indruk dat men vooral competitief is op basis van aantal stuks vee ten koste van rendement. Het gevolg is dat men klem komt te zitten.

 • moi !

  Volgens mij ging er bij mijn inzending even iets fout. Sorry college schrijvers.

Laad alle reacties (35)

Of registreer je om te kunnen reageren.