Home

Nieuws 2 reacties

Mestexport bijna kwart lager

De export van dierlijke mest is tot en met het derde kwartaal 2018 fors lager dan vorig jaar.

Tot en met 30 september is 26,3 miljoen kilo fosfaat in dierlijke mest de grens over gegaan. Dat is 23% minder dan in 2017. Vooral de export naar Duitsland daalde fors en kwam uit op 10,7 miljoen kilo fosfaat tegen 18,2 miljoen in kwartaal 1 tot en met 3 van 2017. Dat blijkt uit cijfers van RVO.nl die zijn gebaseerd op de geregistreerde vervoersbewijzen dierlijke mest.
Lees verder onder de grafiek.

Aanscherping mestbeleid Duitsland

De daling is in lijn met de cijfers over het eerste halfjaar. Voor de export naar Duitsland speelt de aanscherping van het mestbeleid bij onze oosterburen een belangrijke rol. Ook natte omstandigheden in het voorjaar, de late start van het groeiseizoen en later de droogte hebben de afzet van mest lastiger gemaakt.

Niet alleen de export naar Duitsland daalde. Voor het eerst in jaren daalt ook de export naar Frankrijk. Bijna 9 miljoen kilo fosfaat is getransporteerd naar Frankrijk tot en met 30 september, dat is bijna 0,5 miljoen kilo fosfaat minder dan een jaar eerder.

Lees verder onder de grafiek.

Minder rundvee- en varkensmest

De afzet van varkensmest en rundveemest gingen beide met een kleine 1 miljoen kilo fosfaat omlaag. Bij rundveemest is dat met bijna 70% minder een forsere daling dan de 14% afname bij varkensmest.

Lees verder onder de grafiek.

32 miljoen kilo fosfaatexport

Als de trend op basis van de eerste 3 kwartalen doorzet komt de export over het hele jaar ook fors lager uit. In de afgelopen 5 jaar ging in de eerste 3 kwartalen gemiddeld ruim 80% van de jaar hoeveelheid de grens over. Toegepast op 2018 zou dat neerkomen op een jaarexport van ongeveer 32 miljoen kilo fosfaatexport. Dat is ongeveer 8 miljoen kilo minder dan heel 2017.

De jaarproductie van fosfaat is ook duidelijk lager. Volgens de laatste ramingen van het CBS komt de jaarproductie van fosfaat 3 tot 4 miljoen kilo lager uit.

Laatste reacties

  • koestal

    Grote vraag voor Schouten,wordt er weer gefraudeerd ?

  • hollandagri

    Minder runderen is minder mest en minder export

Of registreer je om te kunnen reageren.