Home

Nieuws

Melkgeitenstapel in jaar tijd 15% groter

Het aantal melkgeiten op gespecialiseerde bedrijven is dit jaar met 15% toegenomen van 361.000 naar 414.000 stuks.

Het totale aantal dieren in de melkgeitenhouderij is dit jaar met 10% toegenomen naar 588.000 stuks. Dit blijkt uit de meest recente cijfers van de CBS Landbouwtelling. In het aantal van 588.000 geiten zijn ook de geitenlammeren en andere geiten meegenomen. Driekwart van het aantal geiten op gespecialiseerde bedrijven bestaat uit melkgeiten.

Sector intensiever geworden

Het gemiddelde aantal melkgeiten per bedrijf nadert dit jaar de 1.100 stuks. Dat is bijna 3,7 maal zo veel als gemiddeld in 2000. Het areaal grond per bedrijf groeide niet op gelijke voet mee, waardoor de houderij dus verder intensiveerde.

In 2000 had het gemiddelde melkgeitenbedrijf 12,1 hectare grond. Dit jaar had een gemiddeld geitenbedrijf met bijna 1.100 dieren 20,4 hectare grond. Het grootste aantal melkgeitenbedrijven beschikt wel over enige cultuurgrond, maar ook een aantal bedrijven is grondloos. Op de bedrijven met cultuurgrond is het gemiddelde aantal melkgeiten gestegen van 87 in 2000 naar 181 in 2018.

Lees verder onder de grafiek.

Geitenstop

De verwachting is dat de groei van de melkgeitenstapel de komende jaren zal afnemen. Oorzaak is dat de provincies Noord-Brabant en Gelderland in de zomer van 2017 een geitenstop hebben afgekondigd. Dit jaar volgden de provincies Overijssel en Utrecht met een zelfde maatregel. Ook Limburg overweegt om een geitenstop af te kondigen.

Meer bedrijven in Brabant en Gelderland

Bijna de helft van de gespecialiseerde bedrijven met melkgeiten is gevestigd in Noord-Brabant en Gelderland. Qua aantal melkgeiten is het aandeel van beide provincies zelfs nog groter. Samen bezitten ze namelijk 55% van het aantal melkgeiten. Ondanks de bouwstop nam dit jaar het aantal geitenbedrijven in beide provincies nog toe met achtereenvolgens 2% (Noord0Brabant) en 6% (Gelderland). Dat kan omdat bedrijven die nog in aanbouw waren toen de stop werd afgekondigd, dit jaar pas zijn gecompleteerd. Noord-Brabant telde in 2017 ruim 116.050 melkgeiten.

Of registreer je om te kunnen reageren.