Home

Nieuws

LTO en Cumela positief over EU mestakkoord

LTO Nederland en Cumela Nederland zijn positief over het principe-akkoord in Brussel over een nieuwe meststoffenverordening.

Volgens LTO ontstaat daarmee een nieuwe interne markt voor meststoffen. In de nieuwe verordening staat dat de handel van gestandaardiseerde mest en andere organische meststoffen tussen lidstaten mogelijk is. Lidstaten kunnen dan niet meer allerlei eigen normen en eisen opleggen.

‘Nog geen doorbraak’

Tegelijkertijd wijzen LTO en Cumela er op dat het akkoord nog niet betekent dat er een doorbraak is voor de erkenning van mestverwerkingsproducten als kunstmestvervanger. Claude van Dongen, portefeuillehouder Bodem en Water van LTO Nederland, wijst er op dat voor dergelijke trajecten een lange adem nodig is. “Het belangrijkste is nu dat er een akkoord ligt waardoor er ruimte ontstaat voor de erkenning van kunstmestvervangers. Maar zover is het nog niet, daarvoor is een andere uitleg nodig van definities uit de Nitraatrichtlijn.”

Gebruiksnorm voor stikstof uit dierlijke mest

Veel mestverwerkingsproducten zijn nu nog als dierlijke mest aangemerkt en vallen dan binnen de gebruiksnorm voor stikstof uit dierlijke mest. Standaard is dat maximaal 170 kilo stikstof per hectare, op derogatiebedrijven onder voorwaarden 230 of 250 kilo. Als de verwerkte producten niet meer als dierlijk mest gelden kunnen ze kunstmest (deels) vervangen binnen de totale stikstofgebruiksnorm.

‘Belangrijk akkoord en positief nieuws’

Jaap Uenk, voorzitter van de sectie meststoffendistributie van Cumela Nederland, noemt het een belangrijk akkoord en positief nieuws: “Het is heel belangrijk dat meststoffen vrij verhandeld kunnen worden en dat het gaat om een verordening die gaat gelden voor alle lidstaten. Dat biedt duidelijkheid en meer mogelijkheden voor de afzet van meststoffen via nieuwe producten.”

Aanpassing van de definitie van dierlijke mest is de volgende belangrijk stap om meer ruimte te krijgen binnen de totale gebruiksnorm

Uenk is eigenlijk niet zo blij met de term kunstmestvervanger: “Het gaat er om mest zodanig te verwerken dat we afkomen van het predicaat dierlijke mest. Aanpassing van de definitie van dierlijke mest is de volgende belangrijk stap om meer ruimte te krijgen binnen de totale gebruiksnorm, maar zover is het nu nog niet.”

Of registreer je om te kunnen reageren.