Home

Nieuws 6 reacties

Kamer vraagt snel concretisering landbouwvisie

De regering moet zo snel mogelijk met een uitvoeringsagenda komen voor het bodembeheer, plantgezondheid en voor de aanwending van meststoffen. Daarvoor moeten proefprojecten komen, naast een vereenvoudiging van de mestwetgeving.

De Kamer heeft een motie aangenomen van die strekking, die was ingediend door de 4 coalitiepartijen, VVD, CDA, D66 en ChristenUnie.

In de motie staat ook dat de regering onderzoek moet doen naar financiële ondersteuning van innovatief en slim bodembeheer met betrekking tot aanpassing aan de klimaatverandering, de aanwending van mest en de be- en verwerking van mest.

Lees ook: Kamer bezorgd over uitvoering landbouwvisie

Duurzaam bodembeheer financieel aantrekkelijker maken voor boer

Minister Carola Schouten werkt al aan een uitvoeringsprogramma bodem. Zij is met verschillende partijen in gesprek om duurzaam bodembeheer financieel aantrekkelijk te maken. Daarnaast werkt ze aan proefprojecten op het gebied van mest en vereenvoudiging van mestwetgeving.

De minister waarschuwt de Kamer niet al te veel verwachtingen te hebben van haar mogelijkheden om innovatief en slim bodembeheer te ondersteunen. Zij zal met een uitwerking komen van de doelen in de kringlooplandbouw. Een motie in de Tweede Kamer moedigt haar daartoe aan.

Lees ook: Minister Schouten: toekomst ligt in kringlooplandbouw

Volgend voorjaar duidelijkheid over maatregelen minister

De Kamer vraagt om uiterlijk volgend voorjaar duidelijkheid te hebben over de maatregelen, die de minister wil nemen. PvdA en GroenLinks hebben de minister gevraagd de hele keten van agrarische en maatschappelijke partijen, voedingsindustrie, supermarkten en financieel-economische partijen bij de plannenmakerij te betrekken.

Norm voor kringloopefficiëntie op bedrijfsniveau

De minister wordt ook opgeroepen een norm voor kringloopefficiëntie vast te stellen op bedrijfsniveau. D66‘er Tjeerd de Groot had daar met steun van Jaco Geurts (CDA) en Helma Lodders (VVD) naar gevraagd. In de motie staat dat er geen eenduidige norm is voor kringloopefficiëntie op bedrijfsniveau.

Een motie van de Partij voor de Dieren die de regering opdraagt duidelijk te maken wanneer en hoe door eerdere kabinetten gestelde doelen over onder meer het aandeel biologisch van het landbouwareaal (10%) worden gerealiseerd, is aangehouden. De Partij voor de Dieren kreeg geen meerderheid voor het plan om grond die nu nog voor veevoer wordt ingezet, moet worden getransformeerd in de teelt van eiwitgewassen voor humane consumptie.

Laatste reacties

 • farmerbn

  Helaas voor Korteweg geen grond via Thieme.

 • Tinus1

  Thieme begint communische trekjes te krijgen. Bijna tegen fascisme aan. Maar let op dit kunstjes heeft ze meerdere keren uitgehaald. Maar blijven herhalen en gegeven moment wordt het wel, vaak iets gematigd, overgenomen. Wel goed opgemerkt farmerbn, heet dit niet belangenverstrengeling? !

 • veldzicht

  Nooit kunnen begrijpen dat iedereen dit altijd zo maar pikt. Al 12 jaar via de 2e kamer reclame maken voor haar en van haar ex-man vegetarische slager,uiteraard met behoud van saleris

 • farmerbn

  Laatst die man gezien op npo 2. Hij stond op een mooi stukje natuurgrond van een milieuvereniging en zei dat het wel erg mooi wonen zou zijn daar. Zou me niks verbazen als hij samen met die vereniging dat voor elkaar krijgt.Landbouwgrond omzetten in natuur en dan er huizen op bouwen. Is dat slim of slecht?

 • Gat

  Dat zijn vier handen op één buik Thieme en haar ex Korreweg. Waar hij op doelt, daar strijd zij steeds voor. We zijn maar uit oogpunt van belangenverstrengeling maar gaan scheiden, daar lijkt het althans op. Die 2 zijn alleen met zichzelf bezig. Toen in ovp dieren om vielen van de honger, dan hoor je ze niet. Nee, logisch die dieren nemen geen plek in ons voedingspatroon. Dus totaal onbelangrijk om daar energie in te steken.
  Kan Jaap Korreweg geen kg soya kipstuckjes meer door verkopen.

 • ghsmale

  De vereenvoudiging van de regels gaat hem niet worden,
  dat roepen ze al jaren, momenteel hebben we een oerwoud aan regels
  het overzicht en de logica is zoek

Laad alle reacties (2)

Of registreer je om te kunnen reageren.