Home

Nieuws

Hazenpest terug in Nederland

Van de landbouwhuisdieren lijken schapen het meest gevoelig voor hazenpest.

In Twente is een verhoogde sterfte onder hazen waargenomen. Intussen zijn uit het gebied 4 hazen opgestuurd naar het Dutch Wildlife Health Centre (DWHC). Van 1 haas is bekend dat het om hazenpest (tularemie) gaat. De andere 3 hazen zijn nog in onderzoek.

Schapen meest gevoelig

Hazenpest wordt van dier op dier en van dier op mens overgedragen. Vooralsnog is het onduidelijk hoe gevoelig landbouwhuisdieren zijn voor hazenpest die in Europa voorkomt (type B), meldt Wageningen University & Research (WUR). Wel meldt WUR dat schapen het meest gevoelig lijken te zijn, waarbij het ziektebeeld lijkt op de bultenziekte (pseudotuberculose). Bij de mens wordt de ziekte meestal overgedragen door insecten, waarbij zweren gepaard met koorts typerende symptomen zijn. Extra alertheid is geboden.

Lees verder onder de tweet.

Hazenpest sinds 2013 soms vastgesteld

De hazenpest blijkt al 5 jaar terug te zijn in Nederland. Al sinds 2013 wordt de ziekte soms vastgesteld, aldus patholoog Marja Kik van de faculteit diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht en het Dutch Wildlife Health Centre. Daarvoor werd de ziekte 60 jaar lang niet waargenomen.
In de provincies Friesland, Overijssel, Utrecht en Limburg hebben zich de laatste jaren enkele gevallen voorgedaan en ook in Groningen is er vermoedelijk sprake van geweest.
Antibiotica
De mens kan ook hazenpest oplopen en er volgens de deskundige zonder antibiotica aan sterven. Bij tijdige behandeling is er weinig reden tot zorg. De besmetting kan van dier op mens overgaan, maar niet van mens op mens.
Zieke dieren verstoppen zich
De omvang van de hazenpest is moeilijk in te schatten, doordat stervende dieren zich meestal verstoppen en na hun dood niet meer worden gezien. Toch vinden jagers en natuurbeheerders wel dode dieren. Ze melden ook dat ze in bepaalde gebieden steeds minder hazen zien.
Negen jagers ziek in Duitsland
Ook in enkele andere Europese landen is de hazenpest weer gesignaleerd. In Duitsland moesten zich recent negen jagers tegelijk in het ziekenhuis laten behandelen nadat ze hazenpest hadden opgelopen.
Besmetting via contact ziek dier
Besmetting kan plaatshebben door contact met een zieke of gestorven haas, via een insectenbeet, door besmet water en door het opsnuiven van besmette deeltjes. Zweren, ontsteking van lymfeklieren, koorts en griepachtige verschijnselen kunnen duiden op de ziekte.
Ook minder konijnen gezien
Konijnen worden ook minder waargenomen in het landschap. Zij hebben zoals bekend ook alweer enige tijd te lijden van de terugkeer van de gruwelijke konijnenziekte myxomatose, en ook van Viral Hemorrhagic Disease ofwel VHD2 dat ook dodelijk is, maar niet zo’n lange en hevige lijdensweg met zich meebrengt als myxomatose. De mens wordt van deze konijnenkwalen niet ziek.

Of registreer je om te kunnen reageren.