Home

Nieuws

EU-Rekenkamer kraakt Hogans GLB-plannen

De plannen voor het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) zijn niet geschikt om milieuvraagstukken aan te pakken en helpen ook niet goed om boeren in hun inkomen te ondersteunen.

Dat zegt de Europese Rekenkamer in een advies over de plannen van Europees landbouwcommissaris Phil Hogan. De Europese Rekenkamer ziet dat de plannen onderdelen bevatten die bedoeld zijn om klimaat- en milieudoelstellingen te realiseren, ‘maar die doelstellingen zijn niet duidelijk omschreven en niet omgezet in gekwantificeerde streefdoelen’, aldus de Rekenkamer in een persverklaring.

Het blijft onduidelijk hoe een groener Europees landbouwbeleid kan worden beoordeeld of gemeten. De Europese Commissie overschat de effecten van het beleid op het gebied van het klimaat, zeggen de controleurs. Het nieuwe beleid lijkt veel op het bestaande beleid. De directe betalingen blijven bijvoorbeeld voor een groot deel intact. De directe betalingen zijn echter geen goed instrument om milieuvraagstukken aan te pakken.

Maatregelen meten en koppelen aan doelstellingen

De Europese Rekenkamer juicht toe dat meer nadruk wordt gelegd op te leveren prestaties. Maar het is niet goed geregeld hoe die prestaties worden gemeten. Het voorstel om een deel van het beleid over te laten aan lidstaten met eigen nationale plannen, zal de effectiviteit waarschijnlijk niet ten goede komen, denkt de Rekenkamer. En controle op uitgaven wordt alleen maar lastiger. Het zou goed kunnen dat de Europese Commissie in het nieuwe beleid niet meer goed kan verantwoorden hoe en waaraan het geld is uitgegeven en wat de effecten daarvan zijn.

De Rekenkamer zegt dat het goed zou zijn heldere specifieke en gekwantificeerde doelen te stellen, waarvan is af te meten in welke mate ze worden bereikt. De maatregelen moeten gekoppeld worden aan doelstellingen.

Of registreer je om te kunnen reageren.