Home

Nieuws laatste update:13 nov 2018

Boeren in Aalten krijgen coaching via gemeente

Ruim 40% van de boeren in de Achterhoekse gemeente Aalten krijgt via de gemeente advies en persoonlijke begeleiding bij het maken van bedrijfsmatige keuzes.

Dat vloeit voort uit het project ‘Platteland Aalten in beweging – 2018’. Aanleiding voor het project was de vermeende druk en toekomstonzekerheid bij veel agrarische bedrijven.

Het doel was om in beeld te krijgen waar deze onzekerheden en knelpunten liggen. 4 onafhankelijke agrarische coaches gingen op bezoek bij de boeren.

Lees ook de blogs van agrarisch coach Paulien Hogenkamp

Resultaten van het project

Aanscherping van regelgeving en negatieve berichtgeving over de landbouw zijn de belangrijkste knelpunten voor boeren. Ook ervaart ruim de helft onvoldoende rendement als knelpunt.

Opvallend is dat ‘slechts’ 23% van de bedrijven een opvolger heeft, terwijl 43% aangeeft geen opvolger te hebben. De rest weet het nog niet. Wat betreft bedrijfsstrategie kiezen veel boeren (39%) voor stabilisatie van het huidige bedrijf.

Lees ook: Om deze redenen neemt het aantal bedrijven snel af

Opzet van het project

Op basis van de adressenlijst van de gemeente zijn 250 boeren binnen gemeente Aalten benaderd. Ruim 200 ondernemers (80%) waren positief, 180 gesprekken zijn verwerkt. Tijdens de keukentafelgesprekken werd gebruikgemaakt van specifieke vragenlijsten. De belangrijkste vragen hadden betrekking op de feitelijke bedrijfssituatie, opvolging, bedrijfsstrategie, knelpunten en eventuele behoefte aan coaching. Gemeente Aalten trok extra geld uit voor dit project. Voor boeren is het gratis.

Boeren ervaren het initiatief van gemeente Aalten als zeer positief. Voor veel boeren fungeerde het als eye-opener en hebben de keukentafelgesprekken aangezet tot beter nadenken over de toekomst van het bedrijf.

Of registreer je om te kunnen reageren.