Home

[Missing text /esp/article/type/news for nl]

Afschrijvingstermijn dierrechten voor 2018 aangepast

Vóór 2018 gekochte dierrechten voor varkens en pluimvee mogen alsnog met 20% worden afgeschreven.

Er is een nieuw belastingakkoord met de belastingdienst over de afschrijvingstermijn van varkens- en pluimveerechten die voor 2018 zijn aangekocht. De dierrechten die varkens – en pluimveehouders voor 2018 hebben aangeschaft, mogen alsnog afgeschreven worden met 20% van de aanschafwaarde per jaar. Dit meldt de vereniging van accountants- en belastingadviesbureaus (VLB).

Afschrijvingstermijn dierrechten verlengd naar 10 jaar

De belastingdienst had vorig jaar in december besloten de afschrijvingstermijn van dierrechten die voor 1 januari 2018 zijn aangeschaft te verlengen van 5 naar 10 jaar. Dit gebeurde naar aanleiding van de brief van de minister van landbouw aan de Tweede Kamer op 20 december 2017, waarin de verwachting werd uitgesproken dat varkens-, pluimvee- en fosfaatrechten tot 2027 blijven bestaan.

Correctie naar 10% jaarlijkse afschrijving

Dat betekende dat voor veehouders over de gekochte rechten in 2014 tot en met 2017, die nog niet volledig afgeschreven zijn, een correctie moest plaatsvinden van 20% naar slechts 10% jaarlijkse afschrijving. Dit zou het resultaat van de ondernemingen negatief beïnvloeden. VLB maakte bezwaar tegen de plotselinge wijziging van de afschrijvingstermijn dat op de valreep is genomen door de belastingdienst, mede omdat dit de rechtszekerheid van de ondernemer aantast. “Jaarlijks worden de landbouwnormen en termijnen in een gezamenlijk overleg met het ministerie en de belastingdienst vastgesteld, het is fijn dat aan deze afspraken wordt vastgehouden”, aldus de VLB.

Na overleg met de VLB heeft de belastingdienst besloten om een wijziging aan te brengen in de afschrijvingstermijnen van rechten die voor en na 2018 zijn aangeschaft. Bij dierrechten die zijn aangekocht voor 1 januari 2018 wordt de afschrijvingstermijn weer teruggedraaid naar 5 jaar. Voor investeringen in rechten na 1 januari 2018 geldt een gebruiksduur tot de vermoedelijke einddatum 31 december 2027.

Lees ook: Dierrechten over 2017 niet afschrijfbaar

[Missing text /esp/commentform/registertocomment for nl]

[No translation for /esp/footer/disclaimer, nl]