Home

Nieuws 1 reactie

100 bedrijven in knel door scherpere geuremissienorm

Ongeveer 100 bedrijven hebben als gevolg van de aangescherpte emissienormen voor geur geen vergunning gekregen voor de bouw van een nieuwe stal. Het gaat om 100 van de 200 bedrijven waarvan de vergunningaanvraag liep toen de Regeling geerhinder en veehouderij in juli werd aangepast.

Reden voor de aanpassing van de geurreductiepercentages van combiluchtwassers was een onderzoek van Wageningen Universiteit en Research waarbij werd aangetoond dat bepaalde luchtwassers in de praktijk veel minder presteren, dan waarvan werd uitgegaan.

De 100 bedrijven kunnen in overleg met provincie of gemeente om te zien of de vergunningaanvraag kan worden aangepast, zodat de vergunning alsnog kan worden afgegeven. Mogelijk kunnen ze via de proefstalregeling geur onder voorwaarden geholpen worden, zegt staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat).

Onderzoek naar verbeteren rendement

In een brief aan de Tweede Kamer schrijft Van Veldhoven dat ze onderzoek laat doen door Wageningen UR om te zien of het rendement van de combiluchtwassers is te verbeteren. Het lijkt dat niet alleen de geurreductie minder is dan werd verondersteld, maar ook de ammoniakverwijdering door de luchtwassers minder is dan werd verwacht. Ook dat wordt in het onderzoek meegenomen. De staatssecretaris verwacht begin volgend jaar de eerste deelresultaten van het onderzoek te hebben. Eind volgend jaar moet het gehele onderzoek klaar zijn.

Geurhinder snel terugbrengen

Ondertussen is de Commissie Biesheuvel begonnen aan een rapport over de maatregelen die kunnen worden genomen om geurhinder op korte termijn te verminderen. Bovendien zal de commissie kijken welke maatregelen er op de lange termijn kunnen worden genomen. De Commissie zal mogelijk ook het plan van aanpak van de Producenten Organisatie Varkenshouderij en LTO Nederland in het onderzoek meenemen. POV en LTO zeggen dat het mogelijk is dat gecombineerde luchtwassers hogere reducties kunnen halen dan waar de regelgeving nu van uitgaat.

De staatssecretaris wil kijken of het mogelijk is stallen niet alleen op emissie van geur, fijn stof of ammoniak te beoordelen, maar tegelijk ook te kijken naar andere aspecten die aansluiten op de kringloopvisie van minister Carola Schouten.

Eén reactie

  • veldzicht

    Als je geen platteland geurtjes wil ga of blijf dan in de stad wonen als je patatwalm en dieselstank lekkerder vindt.

Of registreer je om te kunnen reageren.