Home

Nieuws

Vleeskeuring opnieuw onder vuur

De Kwaliteitskeuring Dierlijke Sector moet onder overheidsverantwoordelijkheid komen.

Dat zegt Pieter van Vollenhoven. Van Vollenhoven, voorzitter van de Stichting Maatschappij en Veiligheid en voormalig voorzitter van de Onderzoeksraad voor Veiligheid, reageert op een publicatie in het weekblad De Groene Amsterdammer.

Keurders voelen zich niet onafhankelijk

In het weekbladartikel komen verschillende slachters, keurders, vakbondsbestuurders en keuringsdierenartsen aan het woord die onder meer klagen over de snelheid van de slachtlijn en het gebrek aan mogelijkheden om op te treden tegen misstanden. Slachterijen zouden hun slachtproces aanpassen op het moment dat er controles plaatshebben.

Hier keurt de slager zijn eigen vlees

“Hier keurt de slager zijn eigen vlees”, zegt van Vollenhoven, die vindt dat het toezicht gedaan moet worden door een onafhankelijke instantie en niet door een geprivatiseerde dienst. Volgens Van Vollenhoven geven de keurders zelf aan een geheimhoudingsplicht hebben en dat ze zich niet onafhankelijk voelen. “Ze kunnen de dierenartsen, de finale toezichthouders in de slachthuizen, niet van alle informatie voorzien. Daardoor heeft de NVWA ook geen zicht op alles wat er in zo’n slachthuis gebeurt.”

Voedselveiligheid in vleesketen

In 2014 kondigden toenmalig staatssecretaris Sharon Dijksma (Economische Zaken) en minister Edith Schippers (Volksgezondheid) aan dat de Kwaliteitskeuring Dierlijke Sector (KDS) onder publieke verantwoordelijkheid moest komen. Aanleiding was een onderzoek van de Onderzoeksraad voor Veiligheid naar de risico’s in de vleesketen. Harde conclusie van de Onderzoeksraad was dat de veiligheid van het vlees niet was gewaarborgd en dat het bedrijfsleven de verantwoordelijkheid voor de voedselveiligheid niet altijd kon waarborgen.

Wetswijziging nodig

Toch is de KDS tot nog toe niet bij de overheid ondergebracht. Minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) schreef afgelopen zomer aan de Tweede Kamer dat de wetswijziging die daarvoor nodig is door dit kabinet niet wordt doorgezet. Zij heeft een verkenner ingezet die moet bezien welke opties er zijn voor KDS, waarbij niet alleen onafhankelijke controle op voedselveiligheid en volksgezondheid zwaar weegt, maar ook de beheersbaarheid van de kosten en de juridische haalbaarheid. Het bedrijfsleven wordt betrokken bij de verkenning, die aan het eind van dit jaar klaar had moeten zijn. Maar dat wordt waarschijnlijk begin volgend jaar, aldus de minister.

Of registreer je om te kunnen reageren.