Home

Nieuws 2 reacties

Vaker longontsteking bij geitenbedrijven

De relatie tussen wonen in de buurt van geitenbedrijven en verhoogde kans op longontsteking is bevestigd voor de periode 2014 tot en met 2016. Dat blijkt uit een deelonderzoek van het programma Veehouderij en Gezondheid Omwonenden (VGO3) van het RIVM.

Voor de pluimveehouderij is alleen een bevestiging van de eerder gevonden relatie gevonden voor het jaar 2014. De oorzaken van het verband zijn nog niet bekend.
LTO-NOP Pluimveehouderij is verheugd over de uitkomst over pluimveebedrijven en ziet dat als bevestiging van een dalende trend. “De pluimveesector gaat verder op de ingeslagen weg om de impact op de omgeving te verlagen”, aldus voorzitter Eric Hubers.

Andere deelonderzoeken lopen nog

De resultaten zijn gebaseerd op elektronische patiëntendossiers van huisartsen in oostelijk Brabant en het noorden van Limburg. In de overige deelonderzoeken wordt nog onderzocht waarom mensen die in de buurt van geiten- en pluimveebedrijven vaker longontsteking krijgen.

Tot 2021 zullen de verschillende deelonderzoeken afgerond worden. Onbekend is volgens het RIVM ook of de gevonden resultaten voor de rest van Nederland van toepassing zijn. Mogelijk speelt ook de algemene luchtkwaliteit een rol. In het onderzochte gebied is het achtergrondniveau aan fijn stof hoog, onder andere door import van fijn stof vanuit het buitenland.

Onderzoek in opdracht van ministeries

Het onderzoek werd uitgevoerd door het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (Nivel, Utrecht), het Institute for Risk Assessment Sciences (IRAS) van de Universiteit Utrecht en Wageningen Bioveterinary Research (onderdeel van Wageningen Universiteit & Research). Het VGO is een programma van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Opdrachtgevers zijn het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Laatste reacties

  • AndréHelder

    Dit is het tweede aanvullend rapport. Ik heb ook de eerste uitgebreide rapporten gelezen. Mijn conclusie is dat ik liever een geitenboer als buurman heb dan dat ik naast een verkeersweg woon.

  • farmerbn

    Kan Wim Essink daar op reageren?

Of registreer je om te kunnen reageren.