Home

Nieuws 19 reacties

Terugdringen kunstmestgebruik speerpunt nieuw mestbeleid

Het terugdringen van het gebruik van kunstmest is een van de speerpunten bij de herbezinning van het mestbeleid. Dat schrijft minister Carola Schouten van landbouw in een brief aan de Tweede Kamer over de herziening van het mestbeleid.

Hoofddoel van het mestbeleid blijft het verminderen van de uit- en afspoeling van mineralen, om zo de kwaliteit van het oppervlakte- en grondwater te verbeteren. De doelen op dit gebied zijn Europees vastgelegd in de Nitraatrichtlijn en de Kaderrichtlijn water. In grote delen van Nederland worden deze doelen inmiddels behaald, maar met name in het zuidelijk zand- en Lössgebied is de uitspoeling van nitraat nog steeds te groot.

Minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit - Foto: ANP
Minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit - Foto: ANP

Schouten wil naar een robuust mestbeleid. Het huidige beleid is steeds gedetailleerder geworden, waardoor de relatie tussen de regels en de doelen niet altijd duidelijk meer is, schrijft ze. Het systeem is ingewikkeld geworden waardoor de administratieve lasten voor ondernemers en de uitvoerings- en handhavingslasten voor de overheid hoog zijn geworden. Schouten wil bij de herziening van het mestbeleid deze lasten verminderen en de fraudebestendigheid van het stelsel vergroten. Ook moet het stelsel aansluiten bij het sluiten van kringlopen, zoals in de landbouwvisie van Schouten is opgenomen.

Praktijk krijgt rol in aanpassing mestbeleid

“Een eenvoudiger mestbeleid vergt dan ook keuzes en dit zal consequenties met zich meebrengen voor diegenen die te maken hebben het mestbeleid”, waarschuwt Schouten. Ze voegt eraan toe dat niet iedereen met een nieuw mestbeleid bediend kan worden. In het huidige stelsel zijn vele uitzonderingen en reparaties van gaten in het stelsel opgenomen. Schouten wil ondernemers met een nieuw stelsel voor een langere termijn duidelijkheid bieden en ze niet steeds confronteren met veranderingen.

Kansrijke ideeën worden wetenschappelijk getoetst op haalbaarheid en effect

De minister wil de praktijk nadrukkelijk betrekken bij de hervorming van het mestbeleid. Ze gaat de komende maanden in gesprek met mensen in de mestketen om ideeën op te doen. Voor het eind van het jaar zal een landelijke bijeenkomst worden gehouden als start van deze dialoog over het nieuwe mestbeleid. Kansrijke ideeën worden wetenschappelijk getoetst op haalbaarheid en effect. Schouten wil in het najaar van 2019 haar voorstellen voor een nieuw mestbeleid presenteren. Het huidige mestbeleid zal in ieder geval nog tot 2021 lopen, daarna loopt het zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn af.

De herbezinning van het mestbeleid loopt parallel aan de versnelling van de verduurzaming van de veehouderij en de verduurzaming van de glastuinbouw, de klimaatmaatregelen en de ontwikkeling naar kringlooplandbouw.

Laatste reacties

 • .....

  Je leest weinig meer over het vervangen van kunstmest door dierlijke mest, maar dat kon je eigenlijk wel op je klompen aanvoelen, die vega-trutjes op het ministerie geven de sector geen cadeautjes

 • 306lsa

  Ik denk dat iedereen snapt dat als het organische stof terug loopt dat dan alles alleen maar slechter wordt dus in dit op zicht is gras verbouwen het best
  Maar voor de vega mensen is meer akkerbouw nodig vooral in landen waar soja verbouwd word
  Vooral de klacht van de vega mensen dat wij alles maar verkeerd doen is moeilijk
  Als de vega mensen hopelijk niet voor uitputting van de Nederlandse grond zijn plus ook geen uit hongeren van planten zijn
  Als mensen naar de tuincentra gaan wordt voor gezonde planten ook een gezonde voeding bij
  Geadviseerd
  Het gemengd bedrijf is misschien wel heel goed
  Als er teveel kalium in de grond komt dan neemt aardappels die dan naar een prima niveau

 • mtseshuis

  Ik lees niks over hogere normen voor organische mest, dus daar gaat het direct al mis... Beste Carola, als er geen hogere normen voor organische mest komen, hoef je niet te tornen aan de kunstmestnormen, want daar is geen ruimte voor.... Anders gaat elke boer de biologische sector achterna, met grote ruwvoertekorten als gevolg!

 • Jan-Zonderland

  @Eshuis, dat is wat er gaat gebeuren. Kunstmest weg en mestnormen niet omhoog, in elk geval niet zo ver als wat zou moeten/kunnen. Drama !!!!

 • farmerbn

  Ben ik ook bang voor Jan. Dan komen er vanzelf minder vee zonder dat de overheid schadevergoeding hoeft te betalen.

 • veelust

  De fraudebestendigheid verhogen, ze blijft maar bezig de sector weg te zetten als fraudeur.De boer weg zetten als fraudeur en vervolgens de burger oproepen om bedankjes naar de boer te sturen.Een wolf in schaapskleren. Ik weet niet wat het is maar ik vertrouw ze niet.Laat ze eerst maar eens met een wel gemeend excuus komen naar de sector en eens toegeven dat ze de sector aan het zwart maken geweest is.

 • Jan-Zonderland

  @ Veelust, helemaal met je eens. Als ze het goed aanpakt door de normen te verruimen naar een niveau dat er weinig tot geen kunstmest meer nodig is dan is het evt fraudeprobleem ook grotendeels opgelost want dan kun je dan gewoon legaal bemesten wat je gewassen nodig hebben zonder allerlei frauduleuze constructies. Dat komt dan gelijk een heel eind tegemoed aan het kringloop denken van mevr. Schouten. Maar ik denk dat het zover niet zal komen.

 • Hindrik66

  'waardoor de relatie tussen de regels en de doelen niet altijd duidelijk meer is, schrijft ze. ''
  Minister Schouten, die relatie is volstrekt helder, die is jaren geleden al op de klippen gelopen.

 • kanaal

  extensieve bedrijven zijn bestolen van latente mestruimte als kunstmest niet meer mag mogen ze ook nog dik betalen voor mest

 • veldzicht

  Meer mest op het land i.p.v.minder kunstmest, vergeet het maar. A.S. Zaterdag schijnt er een groot artikel te komen in NRC. over vleesconsumptie en hebben al wat door laten schemeren wat de onderwerpen zijn:ontbossing regenwoud,klimaat opwarming,gezondheid mensen,verspilling grondstoffen etc. etc.. de hetze tegen de veehouderij gaat onverminderd door en houdt pas op als de laatste koe,varken of kip het land uit is.

 • Alco

  Ach @veldzicht.
  Daar zal het LTO dan toch wel tegen in het geweer komen!!!!!!!!

 • Bennie Stevelink

  We moeten afwachten wat er precies in de NRC geschreven wordt. Dan pas kunnen we beoordelen of het zinvol is om te reageren en hóe dan het beste gereageerd kan worden.

 • m.en.mh.miedema

  Als je kringloop landbouw zo belangrijk vind en een goed mestbeleid wilt voeren moet je naar een veebezetting die afhankelijk is van het opbrengend vermogen van de grond.(als de kringloopwijzer juist en compleet was dan kon je dat daarmee aantonen, met de onvolledige versie die er nu is , kun je niets , kost alleen maar geld en ergernis)Grond die je voor je bedrijfsvoering tot je beschikking hebt in combinatie met het nitraatgehalte van je grondwater. LTO wilde hier echter van het begin af aan niets van weten en koos voor bemestingsnormen per ha.(onder druk van ZLTO?) Alle klei en veen grond en ook de betere zandgrond in NL voldeden al aan de nitraatrichtlijn toen die werd ingevoerd. Dat heel NL als nitraat uitspoelings gevoelig gebied staat aangegeven is geheel onterecht. Er zijn maar een paar regio s waar dat wel het geval is ( en we weten allemaal welke), maar heel grondgebruikend NL moet daar voor boeten. We hebben er oa. de derogatie eisen en het fosfaatplafond aan te danken. Bedankt nog LTO.
  Het komt er straks gewoon op neer, zoals al meer opmerkten, dat het kunstmestgebruik wordt beperkt zonder verruiming van de mestgiften.

 • Alco

  Zijn we er dan toch weer ingetuind zal de conclusie zijn.

 • farmerbn

  De politiek (ook vvd en cda) wil minder vee in Nederland dus het mestprobleem mag niet opgelost worden. Door minder Gronings gas en de hoge CO2 uitstoot bij de kunstmestproductie wil de politiek minder kunstmestverbruik. Deze twee samen geven de kringloopgedachte van de politiek om minder kunstmest te gebruiken maar om niet extra mest toe te laten per ha, ook als dat straks mag van Brussel. Boeren in Nederland wonen aan de verkeerde kant van de grens.

 • veldzicht

  @Niet ingetuind,belazerd zal je bedoelen.

 • koestal

  Leuker kan ze het niet maken .

 • koestal

  Ze denkt dat ze de boeren hiermee blij maakt,wat een dappere daad van Schouten. Het is net als het dieselverbruik bij vrachtwagens terug dringen.

 • koestal

  Ze is ineens minister van milieu en natuur geworden

Laad alle reacties (15)

Of registreer je om te kunnen reageren.