Home

Nieuws

Schouten tevreden met aanpak grondwaterbescherming

Minister Schouten is tevreden met genomen maatregelen in het zesde actieprogramma nitraatrichtlijn.

De invulling van de maatregelen in de grondwaterbeschermingsgebieden in het kader van het zesde actieprogramma nitraatrichtlijn verloopt goed, concludeert landbouwminister Carola Schouten. Afgesproken was dat provincies, waterschappen, drinkwaterbedrijven en LTO afspraken zouden maken om gebiedsgericht de waterkwaliteit te verbeteren. Wanneer dit niet op basis van vrijwilligheid zou gebeuren, zou dit wettelijk worden opgelegd.

“Zoals afgesproken zijn 4 provinciale uitvoeringsovereenkomsten ondertekend in Drenthe, Overijssel, Gelderland en Noord-Brabant. In Limburg is een uitvoeringsovereenkomst in zicht”, schrijft Schouten in een brief aan de Tweede Kamer.

Lees ook: ‘Maatregelen zesde actieprogramma nog niet voldoende’

De lijst met grondwaterbeschermingsgebieden is inmiddels afgenomen van 40 naar 34 gebieden. Daarbij zijn 11 gebieden afgevallen omdat de invloed van de land- en tuinbouw er niet bepalend bleek te zijn, omdat deze gebieden vooral uit stedelijk gebied en natuur bestonden.

Tegelijkertijd zijn 5 andere gebieden toegevoegd aan de grondwaterbeschermingsgebieden waar de land- en tuinbouw wel een aanvullende aanpak vraagt. Het gaat om Gilzerbaan, Waalwijk, Haarlo. ’t Klooster en Leggeloo.

Boeren benaderd

Per gebied wordt een plan van aanpak opgesteld en worden de daar gevestigde boeren benaderd. De monitoring van het effect van de maatregelen en het vaststellen van de nul-situatie sluit nauw aan bij de systematiek van het Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid (LMM).

Lees ook: Schouten wil zesde actieprogramma voorlopig niet aanpassen

Of registreer je om te kunnen reageren.