Home

Nieuws 3 reacties

Schouten: innovatie en vernieuwing versterken

Ongeveer 1 op de 9 boeren en tuinders (11%) innoveert en voert vernieuwingen door. Carola Schouten wil de toegang tot innovaties op bedrijfsniveau verbeteren.

Dat meldde de landbouwminister woensdag 31 oktober voorafgaand aan de behandeling van de landbouwbegroting in de Tweede Kamer. Tuinders zijn naar verhouding het meest innovatief.

Schouten wil dat boeren en tuinders gaan experimenteren en samenwerken om productiever en efficiënter te worden. De minister noemt de Nationale Proeftuin Precisielandbouw (NPPL) als een voorbeeld waarbij ervaring met nieuwe technologie wordt opgedaan.

Verder noemt Schouten de versterking van de kennisontwikkeling en de private financiering van onderzoek als belangrijke pijler voor innovatie en vernieuwing, net als de acceptatie en het verspreiden van innovaties, “zodat nieuwe technologie en innovatieve nieuwe concepten worden benut bij bedrijfsovername en opschalen van bedrijfsactiviteiten”.

Melkveehouders op Schiermonnikoog

GroenLinks wil dat het ministerie van landbouw € 750.000 uittrekt om de melkveehouders op Schiermonnikoog te helpen bij het ontwikkelen van een nieuw verdienmodel. De 7 melkveehouders op Schiermonnikoog willen hun veestapel uiterlijk 2020 met 35% inkrimpen om de stikstofuitstoot te verminderen en het verdienmodel te verbeteren.

Het is de bedoeling dat de melk deels op het eiland wordt verwerkt tot kaas. “De melkveehouders hebben door de droogte te kampen met te weinig veevoer. Daarom overwegen ze nu om de veestapel versneld in te krimpen”, legt GroenLinks-Kamerlid Laura Bromet uit.

Initiatief ChristenUnie

ChristenUnie-Kamerlid Carla Dik-Faber presenteerde haar initiatiefnota ‘Verbinding boer(in)-burger, voedsel dichtbij’, waarin ze pleit voor meer ruimte in supermarkten voor regionaal geproduceerde producten. Ze wil dat de consument beter ziet en weet waar de producten vandaan komen. Voedsel van dichtbij versterkt volgens haar de verbinding tussen boer en burger. Dik-Faber wil meer informatie op het etiket, zo mogelijk met de prijs die de boer voor de producten ontvangt.

Lees ook: CBL: supermarkt niet bepalend voor boerenprijs en
ABN Amro: consument wil nog niet betalen voor duurzaam

Het eerste deel van de begrotingsbehandeling duurt woensdag 31 oktober tot laat in de avond (volg het debat live via tweedekamer.nl). De Partij voor de Dieren zal het hoogste woord hebben met een spreektijd van meer dan 1 uur. Andere partijen beperken hun spreektijd tot minder dan een half uur.

De begrotingsbehandeling wordt donderdag 1 november voortgezet. Dan zal minister Schouten antwoord geven op de inbreng van de Tweede Kamer.

Maak kans op € 5.000 aan prijzen!

Het Innovatiefonds van Boerderij en ForFarmers stimuleert boeren om hun ideeën uit te voeren en hun kennis te delen, onder andere door tweemaal per jaar winnende innovaties financieel te ondersteunen, zodat deze verder kunnen worden ontwikkeld. Heeft u ook wel eens zo’n goed idee? Meld uw innovatie dan hier aan!

Laatste reacties

  • oeleboele

    wanneer je de prijs die de boer ontvangt er op zet, ben je ook weer heel kwetsbaar, want de burger gaat gelijk rekenen; ooh, nou daar komt heel wat binnen elke week, die verdienen grof geld...in hun ogen.... maaar weet niet wat er allemaal af gaat aan kosten, zoals voer, dieren, veearts, machines, onderhoud, loonwerk, gezin, bankkosten enz.......

  • koestal

    Toverwoorden van Schouten.

  • Schaap1975

    @koestal, inderdaad helemaal geweldig deze woorden, maar kom eerst met daden Carola. Zorg nou eerst eens dat je alle problemen die er bij RVO zijn oplost dit jaar, dan kunnen we met ons alle volgend jaar op een nieuw punt focussen. En dan eerst duidelijkheid voor alle partijen voordat je iets invoert!!!

Of registreer je om te kunnen reageren.