Home

Nieuws

Schouten: aftoppingsvoorstel EU-steun niet zinvol

Aftopping van de hectarepremies in het nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) is nauwelijks zinvol als de arbeidskosten ervan mogen worden afgetrokken. Dat zegt Carola Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, in een brief aan de Tweede Kamer.

De Europese Commissie wil de omvang van de directe inkomenssteun beperken vanaf een bedrag van € 60.000.

Bij de berekening van de hoogte van de steun mogen van de uitgekeerde inkomenssteun eerst de arbeidskosten worden afgetrokken. Is het bedrag dan nog hoger dan € 60.000, dan volgt een aftopping. De steun zal – volgens de huidige voorstellen – niet hoger zijn dan € 100.000.

In de discussies over dit voorstel is al geopperd dat bedrijven zullen worden gesplitst om de aftopping te ontwijken.

Maatregel aftoppen zorgt voor hogere controlelast

Komende week praat de minister met haar Europese collega’s onder meer over de aftopping van de inkomenssteun in het nieuwe GLB (na 2020).

Volgens de huidige voorstellen van Europees landbouwcommissaris Phil Hogan wordt de inkomenssteun afgetopt. Maar die maatregel heeft nauwelijks effect als de arbeidskosten eerst mogen worden afgetrokken, zegt Schouten. Daartegenover ontstaat wel een enorme controlelast om te checken hoeveel de arbeidskosten zijn op een bedrijf en hoe die zich verhouden tot de uitgekeerde steun.

Voorstel: betalingen voor eco-regelingen buiten aftopping laten

De minister stelt voor de hectarepremie inderdaad in omvang te beperken, omdat die bedoeld is om een redelijk gezinsinkomen te verzekeren en ‘niet om grote bedragen naar grote bedrijven te laten gaan’. De minister wil de mogelijkheid inbouwen om doelgerichte betalingen voor eco-regelingen buiten de aftopping te laten. Het gaat dan om betalingen die betrekking hebben op klimaat, milieu, biodiversiteit of dierenwelzijn of de jongeboerenregeling.

Lees ook: Europees geld voor klimaat en bodem is onvoldoende

Schouten pleit ervoor de lidstaten de mogelijkheid te geven eco-regelingen verplicht te stellen voor bepaalde groepen boeren, ‘zodat zij beloond kunnen worden voor specifieke eisen die aan hen gesteld worden (...) om de doelen van het nationaal strategisch plan te bereiken’.

Het nationaal strategisch plan is een nationale uitwerking van Europese doelstellingen, waarbij lidstaten een eigen pakket aan maatregelen kunnen vaststellen. Dat plan is een nieuw element in het toekomstige Europese landbouwbeleid.

Lees ook: Kamer vol vragen over EU-landbouwbeleid

Of registreer je om te kunnen reageren.