Home

Nieuws 8 reacties

Rijksadviseurs vrezen ongewenste verandering landschap

Het College van Rijksadviseurs waarschuwt het rijk voor de druk op het landschap.

Het College adviseert minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken de veranderingen in het landschap nauwkeurig in de gaten te houden en zo te voorkomen dat de kwaliteit van het landschap achteruit gaat. Via een landelijk monitoringssysteem moeten ongewenste veranderingen snel zichtbaar worden, waardoor beleid eventueel kan worden bijgestuurd.

Aanleg zonneparken

Door de uitbreiding van steden, aanleg van percelen met zonnepanelen en windmolens, dijkverzwaringen, nieuwe wegen en intensivering van de landbouw verandert het landschap. “De gevolgen zijn groot: de biodiversiteit loopt terug, houtwallen en heggen verdwijnen en de populatie van weidevogels slinkt snel”, aldus de Rijksadviseurs. Ze constateren dat er door de overheveling van het landschapsbeleid van het rijk naar provincies en gemeenten meer maatwerk mogelijk is, maar dat dit ook leidt tot meer versnippering. “Dat pakt niet overal gunstig uit, want landschappen houden zich immers niet aan provincie- of gemeentegrenzen. Nauwe samenwerking en interprovinciale sturing is daarom van groot belang.”

Lees verder onder de tweet.

Klimaattafel voor landbouw

Voorzitter Pieter van Geel van de klimaattafel voor landbouw uitte eerder ook zijn zorg over de druk op het landschap. Vanuit de klimaattafels zijn er veel claims op de ruimte gelegd, bijvoorbeeld door aanleg van zonne- en windparken, aanleg van nieuwe bossen, vernatting van veenweidegebieden en CO2-binding in de bodem door andere vormen van landbouw.

Het landschap is volgens de rijksadviseurs van groot belang voor de culturele identiteit en het welzijn. “Mensen voelen zich verbonden met de streek en het landschap”, aldus de adviseurs. Het College van Rijksadviseurs is een onafhankelijk adviescollege dat het kabinet gevraagd en ongevraagd adviseert over ruimtelijke kwaliteit.

Laatste reacties

 • Gradje 1966

  Ik hoor niets van alle vliegbewegingen die er bij komen en alle burgers die veel te veel auto kilometers maken .
  Als men besluit het vliegverkeer eens met 80 % te krimpen en het autoverkeer ook eens met de helft dan sparen we heel veel CO2 minder luchtvervuiling , de burger heeft meer geld om duurzame levensmiddelen te kopen dan is de Wereld toch veel mooier . Woon werkverkeer kan men makkelijk fietsen en anders maar verhuizen. Zo denkt de maatschappij ook over de boeren die moeten maar zien hoe ze het redden. Ik denk als men dit door voert het huis te klein is.

 • farmerbn

  Ik ben ook wel voorstander van een kmquotum zoals het fosfaatquotum. De basis is 2015 en iedereen moet 8% daarvan inleveren. Wil je meer km rijden dan moet je bij iemand die minder gaat rijden het quotum kopen met afroming van 10%. Knelgevallen zijn bv mensen die in 2016 of 2017 van baan veranderd zijn en het werk een stuk verder gaan doen. Die worden ook niet geholpen want pech is pech.

 • kleine boer

  Farmerbn en die niet gevlogen hebben worden niet gekort...

 • veldzicht

  Als ze nu eens stoppen overal nieuwe natuurgebieden aan te leggen,rij je door een mooi landschap kom je weer zo,n smerige bende tegen wat 'natuur' voor moet stellen wat meestal bestaat uit biezen ,pitgras en stekels.

 • farmerbn

  In het voorjaar reden we door Nederland en zagen dat de overheid overal naast de snelwegen 'groen'stroken van wel 100 m hebben aangelegd die totaal bestonden uit onkruid. Er is stiekum veel natuur erbij gekomen.

 • piethermus1

  Voor de liefhebbers; Theo van Duren van het WNBF (WereldNatuurBestrijdingsFonds) <>

 • koestal

  Veel Jacobskruiskruid op de bermen van RWS en gemeenten en op grond van SBB en Natuurmonumenten.Dat is de nieuwe natuur.

 • koestal

  Ollogren is ziek.

Laad alle reacties (4)

Of registreer je om te kunnen reageren.