Home

Nieuws

Rijk gaat gronden langer in erfpacht uitgeven

Rijksvastgoedbedrijf past het vastgoedbeleid aan. De pachtperiode voor vrijkomende gronden wordt verlengd van 6 naar 26 jaar.

Op dit moment worden gronden die vrij komen door middel van liberale pacht uitgegeven voor maximaal 6 jaar. Staatssecretaris Raymond Knops van Binnenlandse Zaken wil een deel van de niet-strategische agrarische gronden die vrijkomen in erfpacht gaan uitgeven voor een minimale periode van 26 jaar. Dit moet de bedrijfszekerheid voor agrarisch ondernemers verbeteren en ook de bodemkwaliteit ten goede komen, aldus de staatssecretaris in een Kamerbrief.

Alleen niet-strategische grond

Het Rijksvastgoedbedrijf handhaaft in de actualisatie van het beleid voor agrarische gronden de verkoopstop die in 2010 is ingezet. Alleen niet-strategische in (erf)pacht uitgegeven erven die niet gebruikt kunnen worden als ruilgrond kunnen onder voorwaarden worden verkocht aan de zittende pachters.

Om de bodemkwaliteit van de gronden beter te beschermen, wordt bij de uitgifte van overheidsgronden een controle van de bodemkwaliteit gedaan. Dat wordt ook gedaan bij beëindiging van het contract. Knops wil in overleg met LNV en de sector nadere afspraken maken over het borgen van de bodemkwaliteit.

Lees verder onder de tweet.

Zonnepanelen

In het kader van de klimaatdoelstellingen wil het Rijksvastgoedbedrijf pachters van boerderijen toestaan om zonnepanelen op de daken te leggen. De boeren moeten de zonnepanelen zelf kopen. Aan het einde van de pacht zal beoordeeld worden of de waarde van het object gestegen is en of het Rijksvastgoedbedrijf hiervoor een vergoeding moet betalen aan de pachter.

Duurzame energie

Ook op pachtgronden wil de overheid meer duurzame energie opwekken. Dit kan door (erf)pachtvrije grond via een openbare procedure in gebruik te geven bij een ondernemer die er duurzaam energie gaat opwekken of door met een bestaande pachter af te spreken dat hij het (erf)pachtrecht inwisselt voor een ingebruikgevingscontract, waardoor op (een deel) van diens bedrijfsareaal (zijnde staatsgrond) energie opgewekt kan worden.

Grondportefeuille 43.500 hectare

Het Rijksvastgoedbedrijf beheert 43.500 hectare agrarische grond. De gronden liggen vooral in Flevoland, Zeeland en Noord-Holland. 36.200 hectare wordt via reguliere pacht uitgegeven, 4.000 hectare via liberale pacht en 3.300 hectare via erfpacht. 24.700 hectare van de 43.500 wordt gezien als niet-strategische grond, maar wordt vooral gezien als belegging voor de overheid.

Check de grond- en pachtprijzen, actuele koopaktes en andere agrarische transacties op boerderij.nl/landbouwgrond

Of registreer je om te kunnen reageren.