Home

Nieuws 2 reacties

Regionale proeven voor natuur en landbouw

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit trekt € 9 miljoen uit voor 7 proefprojecten om te kijken hoe het nieuwe gemeenschappelijk landbouwbeleid op regionaal niveau kan worden ingezet.

De projecten richten zich op klimaatverandering, en duurzame energie, inzet van natuurlijke hulpbronnen, behoud van boerenlandschap en versterking van de biodiversiteit. Dat blijkt uit een brief van minister Carola Schouten aan de Tweede Kamer over de aanpak van weidevogels.

Overgeheveld geld van directe inkomenssteun

Het geld voor de proefprojecten komt uit een pot van € 40 miljoen die overgeheveld is van de directe Europese inkomenssteun naar plattelandsontwikkelingsfondsen.

De proefprojecten zijn bedoeld om een ‘nieuw model voor gemeenschappelijk landbouwbeleid te ontwerpen, te testen en te verbeteren’, aldus de minister.

Patrijs en kieviet

De proefprojecten worden in verschillende provincies uitgevoerd, bijvoorbeeld in de Achterhoek. Daar wordt ingezet op de versterking van het coulisselandschap en daarmee op de voor dat landschap kenmerkende soort als de patrijs.

In een ander project staat de kieviet centraal als verbinding tussen akkerland en grasland, ook buiten gebieden die nu in aanmerking komen voor agrarisch natuurbeheer.

In veenweidegebieden wordt een proef gedaan waarbij weidevogelbeheer wordt gekoppeld aan de vastlegging van koolstof.

Herstel weidevogelstand kwestie van lange adem

De minister zegt in de brief over de aanpak van weidevogels zorg te hebben over de dalende trend in het aantal weidevogels. Zij tempert eventueel optimisme op basis van de relatief gunstige cijfers in 2017. Herstel van de weidevogelstand is een kwestie van lange adem, zegt de minister. Daarom moeten alle cijfers woorden gezien met de blik van de lange termijn.

“Een relatief goed jaar voor de weidevogel, zoals we hebben gehad in 2017, zegt weinig over de cijfers van het huidige jaar, bijvoorbeeld nu die cijfers mogelijk lager zullen uitvallen door een koud begin van het voorjaar en een uitzonderlijk warme zomer”, aldus Schouten.

Laatste reacties

  • josliefting64@gmail.com

    Hier de vossen en in het buitenland afgeschoten worden. Dat gaat hem niet worden.

  • farmerbn

    Kan een pluimveehouder enorm veel kievietten en patrijzen opfokken zodat natuurmonumenten die voor een dikke prijs kunnen kopen en die beestjes dan loslaten op hun land?

Of registreer je om te kunnen reageren.