Home

Nieuws

PAS blijft op slot

De uitgifte van ontwikkelingsruimte in het kader van PAS blijft vooralsnog stil liggen.

Dat schrijft minister Carola Schouten in een brief aan de Tweede Kamer. Er zijn te veel onzekerheden die op dit moment spelen rond het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Aan de ene kant is niet duidelijk of de landbouw wel genoeg voortgang maakt bij de vermindering van de stikstofuitstoot. Dan gaat het zowel om maatregelen voor de mestaanwending als het effect van voer- en managementmaatregelen.

Juridische procedures

Daarnaast lopen verschillende juridische procedures, waarbij de zaak bij het Europese Hof van Justitie mogelijk de meeste impact zal hebben. Het is mogelijk dat de uitspraak de werking van het PAS ‘in zijn huidige vorm kan belemmeren’, zeggen onderzoekers van TAUW in het evaluatierapport over het PAS.

10 miljoen kilo ammoniak per jaar minder

Een van de uitgangspunten is dat de uitstoot van ammoniak in stapjes omlaag gaat met in totaal 10 miljoen kilo ammoniak per jaar. Daar is in elk geval in 2016 niets van terecht gekomen. “Voorlopig is er zelfs sprake van een toename, die vooral wordt veroorzaakt door de toenmalige groei van de melkveestapel en een stijging van de emissies uit het gebruik van kunstmest”, aldus de minister.

Tekst gaat verder onder foto

Van vermindering van de uitstoot van ammoniak is voorlopig geen sprake, zegt minister Schouten, onder meer door de groei van de veestapel. - Foto: Hans Prinsen
Van vermindering van de uitstoot van ammoniak is voorlopig geen sprake, zegt minister Schouten, onder meer door de groei van de veestapel. - Foto: Hans Prinsen

Het PAS gaat ervan uit dat de vermindering van ammoniakemissies wordt gerealiseerd door aanscherping van de emissiegrenswaarde voor stallen (5 miljoen kilo), vermindering van de emissie bij mestaanwending (2 miljoen kilo) en (vrijwillige) voer- en managementmaatregelen in de veehouderij (3 miljoen kilo). Limburg en Noord-Brabant hebben daarnaast aanvullende maatregelen genomen, die in 2030 een vermindering van de ammoniakemissie opleveren van 2,9 miljoen kilo per jaar.

Sleepvoet verboden

De minister geeft aan dat zij samen met de provincies de vinger nadrukkelijker aan de pols wil houden bij de uitvoering van voer- en mestmaatregelen door de veehouderijsectoren. In elk geval wordt het gebruik van de sleepvoetbemester op grasland op klei- en per 1 januari verboden.

Het onderzoeksbureau TAUW beveelt onder andere aan om nauwkeuriger te volgen hoe het gaat met herstelmaatregelen in natuurgebieden.

Neerslag van stikstof

Veel van de maatregelen staan gepland voor de eerste helft van 2021, aan het eind van de PAS-periode, waardoor het risico groot is dat het werk niet tijdig (voor 1 juli 2021) klaar is. Doel van de maatregelen is de toestand van natuurgebieden te verbeteren, zodat ze beter bestand zijn tegen de neerslag van stikstof.

De minister zegt dat de eerste 3 jaar van het PAS ‘leerzame en woelige jaren’ zijn geweest. Zij ziet aan de hand van de ervaringen mogelijkheden voor verbetering, doorontwikkeling en aanpassing van het PAS.

Of registreer je om te kunnen reageren.