Home

Nieuws

Landbouwcommissie EU-parlement tegen bezuiniging op steun

Bezuinigen op de Europese landbouwbegroting gaan niet samen met extra eisen aan boeren. Dat is het oordeel van de landbouwcommissie van het Europees Parlement.

Met een overgrote meerderheid bepleit de landbouwcommissie (30 voor, 5 tegen, 3 onthoudingen) de landbouwbegroting tenminste op het huidige niveau te houden.

Oordeel is advies aan begrotingscommissie

Het oordeel van de landbouwcommissie is een advies aan de begrotingscommissie van het Europees Parlement. Die commissie velt een oordeel over het meerjarig financieel kader (2021-2027), waarvan de landbouwbegroting onderdeel uit maakt. Het oordeel van de landbouwcommissie is niet bepalend.

Het Europees Parlement zal naar verwachting in de tweede week van november besluiten over het EU-budget.

Extra uitdagingen klimaat en milieu

De boeren zijn niet gebaat bij vermindering van de landbouwsteun, zeker niet nu ze te maken krijgen met extra uitdagingen op gebied van klimaat en milieu, vindt de commissie. Daarbij komt dat boeren ook te maken hebben met oneerlijke handelspraktijken, vrijhandelsafspraken en toenemende marktconcentratie onder afnemers.

Om het landbouwbudget op peil te houden is een verhoging van de nationale bijdrage nodig van 1,3%. Op die manier kunnen de nieuwe prioriteiten van de Europese Unie worden bekostigd (onder andere de aanpak van terrorisme en het vinden van oplossingen voor de immigratieproblematiek). De Europese Unie krijgt door het vertrek van het Verenigd Koninkrijk te maken met een fors gat in de begroting.

Crisisgeld

De landbouwcommissie is er blij mee dat de gelden die worden gereserveerd voor crisisbestrijding kunnen worden doorgeschoven naar een volgend jaar. Maar ze zijn het niet eens met de huidige praktijk dat de crisisgelden worden ingehouden van de directe betalingen.

Of registreer je om te kunnen reageren.