Home

Nieuws

LTO wil ruimte voor intensieve veehouderij Groningen

LTO Noord is teleurgesteld over het voornemen van de Gedeputeerde Staten in Groningen om per 1 januari 2019 intensieve veehouderijen niet meer te laten uitbreiden.

Het voornemen van de provincie bestaat al sinds 2016 en is vastgelegd in de omgevingsvisie 2016-2020.

Hierin staat dat per 1 januari geen uitbreiding of nieuwvestiging van vleeskalver-, varkens-, pluimvee- of pelsdierenhouderij is toegestaan. Het vergroten van de staloppervlakte mag wel, maar er mag geen uitbreiding zijn in dieraantallen.

Veel geïnvesteerd in verduurzaming

LTO Noord is teleurgesteld in het standpunt van de provincie, aangezien de intensieve sector de afgelopen jaren veel heeft geïnvesteerd in verduurzaming. Regiobestuurder Alma den Hertog had gehoopt dat deze inzet van de veehouders zou leiden tot extra ontwikkelingsruimte voor de intensieve sector in Groningen.

“De intensieve veehouderij in Groningen is duurzamer dan het beeld dat veel mensen hebben. Veel ondernemers willen ook wel duurzamer gaan werken, maar de afzetkanalen ontbreken daar nog voor. Daar is tijd voor nodig.”

Eerder gemaakte afspraak

Gedeputeerde Henk Staghouwer (Christen Unie) ziet echter geen reden om het besluit terug te draaien. “Dit besluit maakt deel uit van eerder gemaakte afspraken door de politieke partijen in de Gedeputeerde Staten, daar houden we ons aan,” vertelt hij.

Volgens Den Hertog schiet de provincie zichzelf in de voet met dit beleid. “De provincie wil graag duurzaam zijn, maar op deze manier komt de sector op slot te zitten.”

Advies van onafhankelijke commissie

LTO Noord wil dat een onafhankelijke commissie de provincie van advies moet voorzien over flankerend beleid voor de intensieve veehouderij.

De Groningse staten zijn volgens gedeputeerde Staghouwer over het algemeen kritisch op de intensieve veehouderij. “Maar de sector heeft laten zien dat ze wil investeren in duurzaamheid, daarom blijven we de sector steunen met andere maatregelen. Dat hebben we de afgelopen jaren ook gedaan.”

Debat over besluit

Over het besluit wordt nog wel gedebatteerd in de Provinciale Staten, LTO Noord heeft bij verschillende Statenleden aangespoord op het stellen van vragen over het voornemen. LTO hoopt dat hiermee het ‘slot’ op de sector nog een jaar wordt uitgesteld. “En hopelijk komt van uitstel afstel,” aldus regiobestuurder Den Hertog.

Of registreer je om te kunnen reageren.