Home

Nieuws

Helder brexit-plan urgent voor boer en tuinder

De onduidelijkheid over het voorgenomen afscheid van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie wordt voor boeren en tuinders steeds nijpender.

Boeren en tuinders moeten nu plannen maken voor het komende teeltseizoen, maar het is nog volstrekt onduidelijk hoe de afzet naar het Verenigd Koninkrijk volgend jaar zal zijn.

De onzekerheid vormt een groot probleem voor de agrarische sector. Er is geen knop waarmee je tijdelijk de productie van tomaten, bloemen en koeien kunt stopzetten in afwachting van oplossingen, stelt LTO Nederland. Als het onverhoopt mis gaat, krijgen boeren en tuinders vanaf 30 maart volgend jaar het probleem op hun erf gedeponeerd. Dat stelt LTO Nederland aan de vooravond van een algemeen overleg in de Tweede Kamer over de gevolgen van de brexit voor de land- en tuinbouw.

Chaos door brexit voorkomen

De Nederlandse land- en tuinbouwexport naar de Britse markt is van groot belang. Na Duitsland en België is het Verenigd Koninkrijk de grootste afnemer met een bruto agrarische exportwaarde van ruim € 8 miljard. De export betreft producten over de gehele breedte van de sector van potplanten tot boter, kaas en eieren.

De regering moet er volgens LTO alles aan doen om chaos te voorkomen. Als er geen deal ligt, moet er een noodoplossing komen, zodat de status quo vooralsnog bewaard blijft, vindt de belangenorganisatie. LTO vraagt zich af of de regering al een plan heeft, en zo ja, hoe ziet dat plan er dan uit? Wat kan de overheid doen om economisch getroffen ondernemers te steunen?

Woensdag 17 oktober is in Brussel overleg over de brexit. Premier Mark Rutte gaat er er niet vanuit dat het tot een akkoord komt over de voorwaarden van het Britse vertrek uit de Europese Unie. “Het zal iets meer tijd vragen. Het loopt moeizaam. Dit wordt geen fraai compromis”, waarschuwt Rutte de Tweede Kamer.

Veel meer keuringen in- en uitvoer dierlijke en plantaardige producten

De veranderende relatie tussen Nederland en het Verenigd Koninkrijk betekent dat het aantal keuringen en controles bij de invoer en uitvoer van dierlijke en plantaardige producten sterk toeneemt, met wachttijden tot gevolg voor Nederlandse ondernemers. De NVWA wil voor het toezicht op export van dieren 100 extra dierenartsen aannemen. Het lukt echter niet die tijdig te contracteren, waardoor met name bij het toezicht op de export een tekort aan menskracht zal zijn. Daarnaast is niet op alle plaatsen waar goederen of dieren aan land komen de infrastructuur op orde om toezicht en keuringen uit te voeren.

Lees meer artikelen van Boerderij over brexit

Of registreer je om te kunnen reageren.