Home

Nieuws

Droogte treft alle sectoren in Europese Unie

De droogte heeft haar weerslag op alle sectoren in de EU: minder graan, de groei in zuivel stagneert en er is een hoger aanbod slachtvee.

De droogte in de Europese Unie leidt tot 8% minder graan. De lagere suikerproductie leidt nog niet tot hogere prijzen. De groei in melkproductie zwakt enigszins af door de weersomstandigheden. En de consumptie en productie van vlees neemt naar verwachting toe in de EU. Dat zijn de 4 belangrijkste constateringen in de vooruitzichten op korte termijn voor de landbouwmarkten in Europa. De Europese Commissie heeft de rapportage woensdag 3 oktober gepubliceerd.

Lees ook Boerderij-oogstnummer 2018: Droogte dicteert opbrengsten

Wereldwijd 2% lagere graanproductie

De vooruitzichten worden vooral gekleurd door de droogte in heel Europa. De graanproductie is 8 % lager dan vorig jaar, terwijl wereldwijd sprake is van een 2% lagere graanproductie. De maisproductie stijgt wereldwijd. De productie van oliezaden in de EU gaat ook naar beneden, maar wereldwijd is er nog voldoende voorraad. De voerprijzen gaan omhoog, vooral door hogere tarwe- en gerstprijzen. Sojaprijzen zijn over het algemeen lager.

Melkproductie stagneert

De droogte heeft ertoe geleid dat de melkproductie minder toeneemt dan verwacht. De melkveehouderij krijgt te maken met hogere kosten, vooral vanwege de vereiste aankoop van voer.

Voertekort leidt tot lagere rundvleesproductie

De rundvleesproductie groeit meer dan verwacht, ook doordat vleesveehouders hun dieren versneld afvoeren vanwege voertekort. Een voldoende aanbod houdt de varkensprijzen laag, terwijl de omvang van de zeugenstapel stabiliseert.

De pluimveeproductie neemt daarentegen toe in de EU, mede doordat een verlaging van de invoer vanuit Brazilië leidt tot hogere prijzen. Het aanbod van schapen- en geitenvlees neemt af.

Meer appels geoogst in EU

De appeloogst in de EU is naar verwachting 2,8 miljoen ton hoger, een groei van 28% ten opzichte van vorig seizoen. De productie is in lijn met het gemiddelde van de afgelopen 5 jaar. Het vorige appelseizoen was slecht vanwege de schade door kou en hagel.

Of registreer je om te kunnen reageren.