Home

Nieuws

Dit instrument berekent opbrengstderving door water

Een instrument dat de derving van gewasopbrengsten door veranderingen in waterbeheer laat zien.

Dat lanceerde Stowa, het kenniscentrum van de Nederlandse waterschappen, maandag 15 oktober in de vorm van de Waterwijzer Landbouw. De Waterwijzer is bedoeld voor waterbeheerders, maar ook voor boeren.

Met het instrument wordt inzichtelijk gemaakt wat het effect is van te natte, te droge of te zoute wateromstandigheden op gewasopbrengsten. Op basis van het soort gewas, het huidige of toekomstige klimaat, de plaats in Nederland, de grondsoort, de grondwaterstand en eventuele beregening bepaalt de Waterwijzer hoe groot de opbrengstderving is.

Invloed van grondwateronttrekking

De veranderingen in de watertoestand kunnen worden veroorzaakt door waterbeheer, herinrichtingsprojecten, (drink) waterwinningen, maar ook door klimaat. Het instrument kan onder andere bijdragen in het doorrekenen van peilbesluiten en bij het bepalen van de invloed van grondwateronttrekkingen op de gewasproductie.

Naast de Waterwijzer Landbouw kwam tegelijk de Waterwijzer Natuur beschikbaar. Deze versie draagt bij aan het bepalen van de aansluiting van de waterhuishouding bij de natuurdoelen.

Of registreer je om te kunnen reageren.