Home

Nieuws 5 reacties

Brabant grijpt in, mestverwerker in Oss komt er

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben stevig ingegrepen in de gemeente Oss. Het bestemmingsplan dat Oss vorige maand met algemene stemmen vaststelde, heeft de provincie per direct buitenwerking gesteld.

Het plan in Oss maakte grootschalige mestverwerking op de gemeentelijke bedrijventerreinen definitief onmogelijk. Dit weren van mestverwerkingsinstallaties staat echter haaks op het mestbeleid van de provincie waarbij juist grootschalig mest moet worden verwerkt op centrale plaatsen in de provincie.

Niet alledaagse ingreep van provincie

Het buiten werking stellen van het bestemmingsplan is een opmerkelijke zware en niet alledaagse ingreep van de provincie op het gemeentelijk handelen. De gemeente Oss en het provinciebestuur van Noord Brabant liggen al een aantal jaren overhoop over de komst van een mestverwerkingsinstallatie.

In 2016 meldde de boerencoöperatie Mace in Elsendorp zich bij gemeente Oss. De leden wilde een mestverwerker bouwen op het industrieterrein aan de Merwedestraat vlakbij de haven. In de mestverwerker zou 500.000 ton drijfmest worden opgewerkt naar hoogwaardige, organische meststoffen voor de land- en tuinbouw in- en buiten Europa.

Mace had eerder geprobeerd de mestverwerker in Landhorst te bouwen. De provincie was daar geen voorstander van, een industrieterrein in de zwaarste milieucategorie, zoals in Oss, is beter geschikt zijn voor dit doel vindt GS.

Lees meer over de strenge eisen die Brabant stelt aan mestverwerking

Provinciaal beleid veiliggesteld

Een woordvoerder van de provincie bevestigt te reden van de drastische ingreep in Oss. “Het besluit van de gemeenteraad in Oss staat haaks op het mestbeleid dat de Provinciale Staten in 2017 hebben bepaald. Met deze reactieve aanwijzing wordt het provinciale belang veiliggesteld en borgen we het provinciale beleid.”

Het gevolg van de ingreep van de provincie is dat het oude bestemmingsplan weer van kracht is en alle wijzigingen die de komst van een mestverwerker onmogelijk maken ongedaan zijn gemaakt.

In eerste instantie wilde Oss destijds nog wel meewerken aan de komst van de mestverwerker maar nadat de rechter de eerste milieuvergunning van tafel veegde en Mace ook niet wilde meewerken aan een MER-procedure (milieueffectrapportage) was de maat voor Oss vol. De gemeente keerde zich tegen de komst van de mestverwerker. In 2017 stelde Oss daarom al een tijdelijk verbod op mestverwerking op de bedrijventerreinen in. Dat verbod werd vorige maand opgenomen in het nieuwe bestemmingsplan, dat nu terzijde is geschoven door de provincie.

Belangrijk signaal voor andere gemeenten

De ingreep van de provincie in Oss is meteen een belangrijk signaal voor andere Brabantse gemeentes die niet zitten te wachten op mestverwerkers. Op dit moment lopen ook procedures rondom de vestiging van een mestverwerker in Roosendaal.

Uit de begroting voor volgend jaar blijkt dat de provincie blijft inzetten op grootschalige mestverwerking op industrieterreinen. Met de ingreep in Oss is duidelijk geworden dat het provinciebestuur niet zal aarzelen ‘zwaar geschut’ in stelling te brengen.

Gemeente wil beslissing aanvechten

Overigens is het ‘gevecht’ nog niet ten einde. De gemeente Oss laat weten de juridische mogelijkheden te onderzoeken om de beslissing van de provincie aan te vechten.

Daarvoor staan twee wegen open. De gemeente kan in beroep gaan bij de rechter tegen deze beslissing of in een spoedprocedure bij de Raad van State een voorlopige voorziening aan te vragen. In dat laatste geval wordt de beslissing van de provincie voorlopig ongedaan gemaakt tot er een definitief oordeel is.

Laatste reacties

 • kraats

  Je gelooft je ogen en oren niet: de provincie doet iets vóór de intensieve veehouderij ...

 • boerkebrabant

  effe afwachten met juichen, het zijn net wolven in schaapskleren

 • piethermus1

  Nimby door iedereen en overal.... Wel willen mensen rechten, maar geen plichten. (Wel vreten, maar amper betalen. Wel energie, maar geen windmolens willen zien, etc...).

 • HeinCarien

  Hij staat er nog niet.......

 • Vhouder

  zou mooi zijn

Laad alle reacties (1)

Of registreer je om te kunnen reageren.