Home

Nieuws

ABN Amro: liquiditeitspositie alle sectoren gedaald

De liquiditeitspositie van zowel akkerbouwbedrijven, melkveebedrijven als zeugenbedrijven is in het 3e kwartaal gedaald. Alleen de positie van vleesvarkensbedrijven zat in de lift. Dat blijkt uit de liquiditeitsbarometer van ABN Amro.

De bank benadrukt dat de droogte vooralsnog beperkte invloed heeft op de kaspositie van akkerbouw- en melkveebedrijven.

Akkerbouw: effecten droogte komende maanden zichtbaar

Ten opzichte van vorig jaar besteedden akkerbouwers meer geld aan energie en lagen de toegerekende kosten en opbrengsten voor gewassen lager.

De bank verwacht dat de traditionele daling bij akkerbouwbedrijven in oktober minder diep zal zijn dan in 2017. Dat komt door: hogere prijzen van af-landproducten, gelijk blijvende kosten en toename van de inkomsten door een goede vraag naar industrieproducten en de export van uien en aardappelen.

Akkerbouwers verkopen een deel van de oogst wel eerder, zo verwacht de bank, waardoor de liquiditeit in het 1e kwartaal van volgend jaar op een lager niveau zal komen. ABN Amro verwacht in het algemeen dat de effecten van de droogte de stand van de rekening-courant verslechteren in de komende maanden.

Melkveehouderij: lagere melkprijs

De belangrijkste reden voor de afname van de liquiditeitspositie in de melkveehouderij is de lagere melkopbrengsten. Er was afgelopen kwartaal een stijging van 5% van de melkprijs ten opzichte van het kwartaal ervoor, maar in het 2e kwartaal werd ook op veel bedrijven de nabetaling uitgekeerd.

Er werd recent meer geïnvesteerd: een deel van de bedrijven kocht fosfaatrechten, vaak uit eigen middelen. De droogte heeft nog weinig invloed gehad. Dat verandert volgens de bank komende winter door het extra aankopen van ruw- en krachtvoer.

Varkenshouderij: aantal bedrijven neemt af

In de varkenshouderij is een tegengestelde liquiditeitsontwikkeling te zien op zeugen- en vleesvarkensbedrijven. De gestegen kosten van voer en mestafzet en de gedaalde opbrengsten voor vleesvarkens en biggen zijn de belangrijkste oorzaken voor verminderde liquiditeit. Voerprijzen lagen in het derde kwartaal bijna 7% hoger dan het gemiddelde van 2017. Zeugenbedrijven komen € 10 tot € 20 per big te kort.

De bank verwacht dat de opbrengstprijzen voor vleesvarkens en biggen laag blijven, maar dat de biggenprijzen de bodem wel hebben bereikt. De vleesvarkensprijzen trekken naar verwachting voorlopig niet aan.

ABN Amro voorziet dat de komende tijd het aantal varkensbedrijven afneemt door de lage biggenprijzen, de stoppersregeling en de voorgenomen sanering.

Lees ook: Om deze redenen neemt het aantal bedrijven snel af

Of registreer je om te kunnen reageren.