Home

Nieuws 1 reactie

Sterke daling aantal gevangen muskus- en beverratten

In 2017 hebben de waterschappen minder muskusratten gevangen, het aantal vangsten is gedaald tot bijna 62.000. Het aantal gevangen beverratten is gedaald tot bijna 1.250. Dat is een daling van respectievelijk 24 en 34%, meldt de Unie van Waterschappen.

In het begin van de 21ste eeuw was er een piek; er werden toen jaarlijks meer dan 400.000 muskusratten gevangen. Nu is dat nog minder dan een zesde en dat is een gunstige ontwikkeling, volgens de UvW . De schade aan waterkeringen en oevers is daardoor beduidend minder geworden.

Muskus- en beverratten worden gevangen, omdat zij een risico vormen voor de veiligheid van waterkeringen. Dat er minder muskusratten zijn betekent ook dat er minder schade is aan waterkeringen en oevers en dat er minder dieren hoeven te worden gedood. Er zijn in Nederland 410 muskusratbestrijders actief aan het werk bij de waterschappen.

Foto: Waterschap Drents Overijsselse Delta
Foto: Waterschap Drents Overijsselse Delta

De muskusrat is in 2017 opgenomen op de Europese lijst van Invasieve soorten. In België wordt de muskusrat vooral in Vlaanderen bestreden en in Duitsland wordt de muskusrat hoofdzakelijk in de deelstaat Nedersaksen bestreden.

Gerichte aanpak langs Duits-Nederlandse grens

De beverratvangsten concentreren zich in het grensgebied met Duitsland. Bijna 95% van de vangsten vindt plaats in een strook van 10 kilometer langs de grens met Duitsland. Door deze gerichte aanpak langs de Duits-Nederlandse grens wordt voorkomen dat beverratten zich over geheel Nederland verspreiden. De beverrat komt oorspronkelijk uit Zuid-Amerika en heeft in de Europese winters een hoog sterftecijfer. Door de zachte winters van de afgelopen jaren is de populatie in Duitsland sterk gegroeid, met als gevolg een aanhoudende instroom van beverratten in Nederland.

De beverrat is in 2016 opgenomen op de Europese lijst van Invasieve soorten. Met Duitse organisaties vindt overleg plaats over de bestrijding van de beverrat in Duitsland.

Toekomstige bestrijdingsstrategie

De waterschappen zijn in 2013 met een grootschalig wetenschappelijk onderzoek gestart, waarin onder andere onderzocht wordt hoe de bestrijding goedkoper, effectiever en met nog minder dierenleed kan. De resultaten van het onderzoek zijn in de loop van 2018 beschikbaar en vormen samen met de monitoringsresultaten van 2016 en 2017 de basis voor de toekomstige bestrijdingsstrategie.

Eén reactie

  • Jan-Zonderland

    De zieligheidsfactor doet ook zijn intrede bij het rattenvangen: bestrijden met minder dierenleed Je kunt proberen ze half dood te maken. Of de rattenvanger van Hamelen inhuren.

Of registreer je om te kunnen reageren.