Home

Nieuws 5 reacties

Schouten: rattenbestrijding is goed geregeld

De bestrijding van ratten is goed geregeld en er is geen sprake van een landelijke rattenplaag.

Dat schrijft minister Carola Schouten van Landbouw in antwoord op Kamervragen van CDA-Kamerlid Jaco Geurts. Volgens het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen (KAD) is de overheid de regie over de knaagdierbestrijding kwijt. Veel gemeenten, zowel in grote steden als buitengebieden, hebben volgens KAD te maken met een fikse toename van de overlast van ratten, doordat de regels voor het gebruik van rattengif zijn aangescherpt.

Foto: Theo Tangelder
Foto: Theo Tangelder

Preventiebeleid

Minister Schouten deelt deze mening niet. Het beleid is er volgens haar juist op gericht om te voorkomen dat het uit de hand loopt. Preventie is essentieel en rodenticiden moeten pas gebruikt worden als andere maatregelen onvoldoende effect hebben, vindt de minister. Er is volgens Schouten bovendien geen signaal dat een door ratten overgebrachte ziekte uit de hand loopt. “Of meer rattenoverlast leidt tot een groter risico voor de volksgezondheid, hangt in belangrijke mate af van de blootstelling van de mens aan ratten. In zijn algemeenheid kan wel gesteld worden dat de infectiedruk vanuit de omgeving toeneemt als er meer ratten zijn. In ziekte gerelateerde cijfers is geen bevestiging te zien van een groter risico”, schrijft Schouten.

Vrees voor landelijke rattenplaag

KAD vreest voor een landelijke rattenplaag, maar hier is volgens Schouten geen sprake van. “De omvang van de rattenpopulatie lijkt sterk bepaald te worden door gemeentelijk beleid aangaande afval, plaagdieren, door gedrag van burgers en door bouwactiviteiten. De rattenpopulaties in de buitengebieden worden bijgehouden door trends te bepalen in de bijvangsten van de bruine ratten bij de muskus- en beverratbestrijding. Hierin zijn over de jaren schommelingen te zien, maar geen duidelijke stijgende trend”, aldus Schouten.

De verantwoordelijkheid over het bestrijden van ratten ligt bij drie ministeries:

 • Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit is verantwoordelijk voor het natuurbeleid en daarmee voor de beheersbaarheid van de rattenpopulaties.
 • Het ministerie van Volksgezondheid is betrokken omdat ratten ziekten kunnen overdragen op mensen.
 • Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is verantwoordelijk voor beleid met betrekking tot de toelating van biociden, waar ook rattenbestrijdingsmiddelen onder vallen.

Laatste reacties

 • WJHDKremer

  "Minister Schouten deelt deze mening niet..." , ik deel de mening van Minister schouten niet.

 • farmerbn

  Grappig dat naast een artikel over ratten een foto staat van Dhr Van Dam.

 • janbajema

  bij ons is het een plaag . ik heb er al 44 gevangen laatste halfjaar ze komen bij ons uit de sloten vadaan

 • mtseshuis

  Das het makkelijkst: Gewoon ontkennen, hoef je er ook niks aan te doen...

 • Jan-Zonderland

  Elke rat is er een teveel mvr Schouten. Geheel uitroeien zou het beste zijn maar ja, we hebben het over Nederland, daar denkt men er iets anders over.

Laad alle reacties (1)

Of registreer je om te kunnen reageren.