Home

Nieuws

Schouten: bij GLB eerst geld, dan inhoud

Eerst het geld, dan de inhoud. Dat is de volgorde die het kabinet aanhoudt bij de invulling van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB).

Minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) zei woensdag in de Tweede kamer dat eerst tussen de regeringsleiders overeenstemming moet zijn over de begroting, voordat kan worden gesproken over bijvoorbeeld de directe inkomenstoeslagen.

Schouten zegt dat er bijvoorbeeld geen afspraken kunnen worden gemaakt over het verkleinen van de verschillen in de directe toeslagen, als niet duidelijk is hoeveel geld er beschikbaar is. De minister is het eens met het uitgangspunt van de Europese Commissie om lidstaten meer ruimte te geven om hun eigen invulling te geven aan de doelen die de Europese Commissie stelt. Bovendien wil Nederland de directe inkomenssteun meer koppelen aan maatschappelijke doelen op gebied van bijvoorbeeld biodiversiteit, klimaat en milieu.

Nederland niet voor budgetverhoging

Hoewel een aantal landen wil dat het budget van de Europese Unie (ook voor de landbouw) wordt verhoogd, is Nederland daar niet voor.

De minister is niet van plan aparte onderhandelingen te gaan voeren met de Britten om afspraken te maken over de voortzetting van de handelsrelaties. Barry Madlener (PVV) vroeg de minister daarnaar. Volgens Schouten is dat onverstandig, omdat dan de kans bestaat dat verschillende Europese lidstaten door de Britten tegen elkaar worden uitgespeeld. Zij houdt vast aan een gecoördineerde Brusselse onderhandeling over de Brexit.

Brede weersverzekering

De minister zei de ontwikkelingen op gebied van de brede weersverzekering goed te volgen. Weliswaar is met nieuwe Europese regelgeving de drempel voor de uitkering bij schade verlaagd, maar dat kan automatisch ook betekenen dat de premie omhoog gaat. “We houden in de gaten hoe zich dat ontwikkelt.”

Schouten is niet van plan zich aan te sluiten bij zes EU-lidstaten die Europees Commissaris Frans Timmermans hebben gevraagd om een strategie op te stellen voor het afbouwen van de toelating voor glyfosaat. De Europese Unie heeft het onkruidbestrijdingsmiddel voor een periode van vijf jaar toegelaten.

Of registreer je om te kunnen reageren.