Home

Nieuws 1 reactie

Schouten beweegt niet in mestbeleid

Minister Carola Schouten van landbouw beweegt niet in het mestbeleid. Tijdens een debat in de Tweede Kamer vroegen zowel Kamerleden van de linkse fracties als van de conservatieve fracties om meer actie, maar ze wijzigt haar koers niet.

GroenLinks, SP, PvdA en Partij voor de Dieren vinden dat het zesde actieprogramma nitraatrichtlijn niet ver genoeg gaat. Rik Grashoff (GroenLinks) vreest dat Nederland de doelen van de kaderrichtlijn water (KRW) in 2027 niet haalt en dat aanscherping van het beleid nodig is. Hij baseert zich hierbij op de milieueffectrapportage van het zesde actieprogramma.

Schouten is het daar niet mee eens. De KRW vraagt Nederland om maatregelen te treffen om de doelen te halen, daar is Nederland mee bezig, zegt ze. “Dat is ook best moeilijk, maar we kijken ook naar maatregelen die echt haalbaar zijn”, aldus Schouten.

Ook Esther Ouwehand (PvdD) vraagt de minister of ze een langetermijnvisie kan maken, in plaats van steeds de regels aanpassen omdat aanscherping dan weer nodig is. Volgens Ouwehand hebben boeren er meer aan als ze duidelijkheid hebben voor de lange termijn. Schouten onderschrijft dit. Ze zou het systeem graag in de praktijk substantieel willen verbeteren, maar het ministerie komt er gewoonweg nog niet aan toe vanwege de actualiteiten.

VVD: alleen echt kwetsbare gebieden aanwijzen

VVD‘er Helma Lodders vraagt of in Brussel de aanwijzing van Nederland in zijn geheel als kwetsbaar gebied voor nitraat kan worden aangepast, zodat alleen de echt kwetsbare gebieden worden aangewezen. Minister Schouten doet dit niet, omdat het deel in Nederland dat als niet-kwetsbaar gebied kan worden aangewezen relatief klein is. Ook is het technisch moeilijk om het onderscheid te maken met het huidige stelsel van meetnetten voor waterkwaliteit.

PvdD en D66: maisteelt beperken

PvdD en D66 vragen naar de juridische mogelijkheden om maisteelt te beperken op uitspoelingsgevoelige gronden. “Ik streef er niet naar om alle teelt van mais op zand- en lössgrond te verbieden of te beperken, maar ik wil de teelt wel schoner maken”, reageert Schouten. Voor de lange termijn wordt wel gekeken of een verbod nodig en mogelijk is.

Eén reactie

  • koestal

    blijf zitten waar je zit

Of registreer je om te kunnen reageren.