Home

Nieuws 1 reactie

Satelliet ziet vogelvriendelijk grasland

Met satellietwaarnemingen kan tot op perceelsniveau worden vastgesteld welke graslanden weidevogelvriendelijk zijn.

Dat blijkt uit onderzoek dat door Ruth Howison en Han Olff (beiden Rijksuniversiteit Groningen) is gepubliceerd in Journal of Applied Ecology.

Bij het onderzoek is gebruik gemaakt van nieuwe, op radar gebaseerde satellietwaarnemingen die niet gehinderd worden door het wolkendek.

Intensief gebruikte weilanden

Op basis van de satellietwaarnemingen konden de onderzoekers vaststellen of een weiland weinig veranderingen onderging of juist veel. De weilanden waar veel veranderingen in de vegetatiestructuur werden gemeten, bleken intensief gebruikte weilanden met snel groeiend gras dat iedere 4 weken werd gemaaid. De satelliet herkende ook percelen met uitgesteld maaibeleid of gebieden met grote grazers. De gebruikte satelliet scant het land elke 12 dagen. Op basis van de waarnemingen kan worden vastgesteld of een weiland lang of kort gras heeft.

Broedende grutto’s vooral in extensief beheerde weilanden

De satellietwaarnemingen zijn gelegd naast gegevens over de verspreiding van broedende grutto‘s. “Het bleek dat de grutto vooral in de tussengroep van extensief beheerde weilanden broedt, en het minst in de stukken die door de satelliet als ‘intensief’ werden beoordeeld. Daarmee hebben we laten zien dat ook een satelliet het verschil ‘weet’ tussen weidevogelvriendelijk beheerde grond en intensief beheerde grond”, aldus Howison.

Bijdrage aan discussie over achteruitgang biodiversiteit

Volgens Howison kunnen de satellietgegevens een bijdrage leveren aan de discussie over de achteruitgang van de biodiversiteit in agrarisch gebied. “Met de satellietgegevens kan het landgebruik systematisch en op grote schaal in kaart worden gebracht.”

Eén reactie

  • witrug123

    Dat zijn de percelen van een ondernemer met een grupstal!
    Die vaste stalmest strooit!
    Geen twijfel mogelijk.

Of registreer je om te kunnen reageren.