Home

Nieuws 2 reacties

SGP wil opheldering over systematiek mestboetes

SGP-Kamerlid Elbert Dijkgraaf vraagt landbouwminister Carola Schouten om opheldering over het boetesysteem in de mestwetgeving.

Aanleiding is een publicatie van advocaat Angelique Perdaems over de verantwoordingsplicht in de meststoffenwet. Zij vindt dat er principiële bezwaren zijn tegen de wijze waarop mestboetes worden opgelegd.

Via de mestwet kunnen boetes worden opgelegd als de geproduceerde of aangevoerde mest niet kan worden verantwoord. De mineralengehaltes in mest worden gebaseerd op meetresultaten. Deze zijn volgens Perdaems onnauwkeurig. Daarnaast is de beboeting volgens haar in strijd met de onschuldpresumptie en het lex-certabeginsel, ofwel de voorwaarde dat het voor burgers duidelijk moet zijn welk handelen leidt tot strafrechtelijke aansprakelijkheid.

Onderschatting fosforgehalte varkensdrijfmest

Het College van Beroep voor het Bedrijfsleven (CBB) doet volgens Dijkgraaf nader onderzoek naar rechtszaken over mestboetes, waardoor diverse zaken worden opgeschort. Hij wil van Schouten weten wat ze hiervan vindt.
Uit onderzoeken blijkt dat bij bemonstering van varkensmest afwijkingen in gehalten voorkomen die groter zijn dan 15% en dat er sprake is van een systematische onderschatting van het fosforgehalte in varkensdrijfmest. Dijkgraaf vindt op basis hiervan dat het voor veehouders onmogelijk is om de hoeveelheid stikstof en fosfaat in de mestkelders nauwkeurig vast te stellen. Hij vraagt of het klopt dat varkenshouders trucjes moeten doen door fictieve voorraden fosfaat op te bouwen, om zo boetes te voorkomen. Ook wil hij weten hoe Schouten met deze problematiek omgaat bij de aanpak van mestfraude.

Laatste reacties

  • John*

    jammer dat ze niet controleren op tocht en een goede verdeling van de verse lucht... Dat zijn toch wel de grootste probleemveroorzakers bij bijterij en traanogen.

  • Misschien kunnen ze dan ook eens kijken naar de normen waar ze bij rvo mee rekenen bij fosfaatnormen van de rundermest. Steeds minder fosfaat in voer geeft ook een lagere fosfaat in de mest. De normen waar men per koe mee moet rekenen kunnen dan ook wel eens omlaag worden gebracht. De grond wordt alsmaar armer en de koeien krijgen al te kort zodat men weer een P pill moet geven om de koeien op de been te houden.

Of registreer je om te kunnen reageren.