Home

Nieuws 2 reacties

Ruim helft boeren 55-plus

Meer dan de helft van de boeren is ouder dan 55 jaar. Dat is voor het eerst.

Het blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS over de leeftijd van agrarische bedrijfshoofden. Van de 50.671 bedrijfshoofden die er zijn in de agrarische sector, zijn er 26.124 boven de 55, oftewel 52%. Dat is een stijging met 11 procentpunt binnen één generatie. Het aandeel 65-plussers onder de bedrijfshoofden is in 30 jaar gestegen van 13% naar 21%.

Bijna 1.000 80-plussers aan het roer

Opvallend is het aantal 80-plussers dat nog aan het hoofd van een bedrijf staat: 952. Absoluut gezien evenveel als 30 jaar geleden, maar relatief is het meer dan een verdubbeling. Het gaat hier om mensen die nog steeds ook echt actief aan het roer staan, benadrukt landbouwspecialist Cor Pierik van het CBS. Wel gaat het hier meest om heel kleine bedrijven; om liefhebberij, niet zozeer om broodwinning.

Steeds minder bedrijfshoofden onder de 35

Daar tegenover staat dat er steeds minder jonge bedrijfshoofden zijn. In 1987 was 11% jonger dan 35 jaar. Nu is dat nog geen 4%. Dit duidt onder meer op vergrijzing van de agrarische bevolking. Een andere verklaring van de verschuiving van de leeftijd is een steeds langere aanloop naar de daadwerkelijke bedrijfsovername. Dat is een gevolg van het feit dat bedrijven in omvang groeien, en er steeds meer kapitaal in zit, wat overname moeilijker maakt.

Steeds minder jongeren willen het ouderlijk bedrijf overnemen

Wat tot slot meespeelt is een verminderende animo onder jongeren om het ouderlijk bedrijf over te nemen. Deels door het economisch perspectief, deels doordat andere manieren van leven aantrekkelijker zijn.

In de cijfers zijn alle familiebedrijven meegeteld, oftewel ruim 90% van de agrarische bedrijven. Bedrijven met een andere rechtsvorm, zoals bv’s, zitten hier niet in. Daar is vaak een bedrijfsleider actief.

Bejaarde agrarische werknemers

Onlangs kwam het CBS met cijfers over bejaarde agrarische werknemers. Daaruit bleek dat ook werknemers vaak lang doorwerken in de landbouw.

Laatste reacties

  • agratax(1)

    Deze cijfers duiden in de richting van steeds minder overnames in familie verband en daar de enorme kapitaalsbehoefte overname in de particuliere sfeer steeds moeilijker maakt, kan dit alleen maar wijzen in de richting van landbouwondernemingen gefinancierd met geld van buiten de landbouw. De hele trend van automatisering maakt deze kapitaalsbehoefte alleen maar groter en zou wel eens versterkend kunnen optreden bij de vorming van groot landbouwbedrijven gefinancierd van buiten af en in handen van speculanten.

  • Mbmb

    Ik zie tegenwoordig heel wat hoog opgeleide boeren zonen die bij nader inzien een overname toch niet zien zitten. Economisch perspectief speelt mee maar ook het effect van het decennia het afvoerputje van de maatschappij te zijn. Geen geld, geen status, en nu zijn we ook nog allemaal als fraudeurs weggezet. Boeren is een heel moeilijk vak geworden met veel risico's op de koop toe. We snappen wel dat dit op den duur het einde is van familiebedrijven en trouwens ook van de relatieve kleinschaligheid. Zeer grote bedrijven met bedrijfsleiders, landelijk of internationaal opererend in een beschermde rechtsvorm, dat zal de toekomst zijn. Leuk toch?

Of registreer je om te kunnen reageren.