Home

Nieuws

Landbouw goed voor 10% EU uitstoot broeikasgas

De landbouw in de EU is goed voor iets meer dan 10% van de totale EU-28 uitstoot van broeikasgassen, met onder meer een aanzienlijke methaan- en lachgasuitstoot.

Volgens Europese voorspellingen zal de uitstoot van die twee gassen, waarvan het broeikasgaseffect sterker is dan van CO2, tegen 2030 met 1,5% dalen vergeleken met referentiejaar 2008. Dat meldt nieuwssite Vilt.be op basis van statistieken van de EU.

Wat ammoniakemissies naar de lucht betreft wordt een daling van 10% verwacht. Als het gaat over het stikstofoverschot dat risicovol is voor de waterkwaliteit, wordt een verbetering van 2,6% voorspeld.

Veehouderij draagt fors bij aan methaanuitstoot

In een uitgebreide vooruitblik maakt de Commissie een inschatting van de evolutie van de landbouw, inclusief een voorspelling van de toekomstige uitstoot van broeikasgassen, gebaseerd op gegevens uit 2016. Daaruit blijkt dat de uitstoot door de landbouwsector van methaan en lachgas, de twee schadelijkste broeikasgassen, tegen 2030 met 1,5% zal afnemen ten opzichte van 2008 tot een equivalent van 433 miljoen ton CO2. De veehouderij blijft in 2030 verantwoordelijk voor 99% van de methaanuitstoot, waarvan het overgrote deel (85%) op het conto van herkauwers te schrijven is.

Minerale meststoffen hoofdveroorzakers lachgasuitstoot

De belangrijkste bron voor de uitstoot van lachgas is het gebruik van minerale meststoffen, die in 2030 verantwoordelijk zullen zijn voor 51% van de totale lachgasuitstoot. In totaal zal de veehouderij verantwoordelijk zijn voor 72% van de totale uitstoot van methaan en lachgas. De overige 28% komen vrij bij de productie van akkergewassen, een deel hiervan is bestemd voor de productie van veevoer, aldus de Commissie.

Of registreer je om te kunnen reageren.