Home

Nieuws 9 reacties

LTO wil mentaliteitsverandering bij boeren

Boeren moeten niet meer wegkijken als een collega het niet zo nauw neemt met de regels. Dat gebeurt nu veel te veel. Boeren moeten juist in actie komen. Dat zegt de Portefeuillehouder Integriteit van LTO, Jeannette van de Ven.

Sinds 1 januari bestaat de integriteitsportefeuille bij LTO. Niet geheel onverwacht. Dat de boerenorganisatie sterk zou gaan inzetten op het integer handelen van de eigen achterban, was al langer duidelijk. Meteen bij zijn aantreden liet LTO-voorman Marc Calon begin 2017 al weten snoeihard te willen optreden tegen ‘rommelaars’. Eind 2017 herhaalde hij dat nog eens door te stellen dat boeren die de regels overtreden geroyeerd worden als lid. Nu mag de Integriteitscommissie onder Jeannette van de Ven de regels daarvoor uitwerken.

Een belangrijke reden om sterk in te zetten op de integriteit in de sector zijn de schandalen in de agrarische sector, zoals het gesjoemel met paardenvlees, de mestfraude en de fipronil-affaire. LTO wil de vragen die dergelijke schandalen oproepen in de buitenwereld fatsoenlijk kunnen beantwoorden en daar passen geen leden bij die het niet zo nauw nemen met de regels, aldus Van de Ven.

Bespreekbaar maken

Volgens de integriteitsvoorvrouw is er op dit moment blijkbaar nog te veel sprake van een drempel om te praten over zaken die niet deugen. Van de Ven: “Je moet jezelf steeds de vraag te stellen: is dit nu wel normaal?”

De integriteitscommissie van LTO wil boeren de mogelijkheid geven hun verhaal kwijt te kunnen als ze denken dat er zaken gebeuren die niet kunnen. Het moet vooral bespreekbaar worden gemaakt.

Op basis van de meldingen wil de commissie dan vervolgens gaan sturen. Van de Ven: “Als er veel meldingen komen uit een bepaalde sector, kan de vakgroep worden gevraagd de eigen gedragslijn beter te definiëren en uit te dragen. Komen de meldingen uit een bepaalde regio, dan is de vraag of de leden daar wel weten wat er van ze wordt verwacht.”

‘De optie om leden te royeren of bestuurders te ontslaan staat nadrukkelijk open’

Of de integriteitscommissie daadwerkelijk zal kunnen ingrijpen bij vakgroepen is nog de vraag. Daarover zijn nog geen afspraken binnen LTO gemaakt. Ook is het nog de vraag welke sancties er zullen komen voor overtreders. De optie om leden te royeren of bestuurders te ontslaan staat nadrukkelijk open, stelt Van de Ven. Maar onduidelijk is nog wanneer dit zware middel zal worden ingezet. De integriteitscommissie is bezig daar regels voor op te stellen. Wanneer die er zullen zijn, kon Van de Ven niet zeggen.

Laatste reacties

 • eja

  Bestuurders ontslaan zouden we ook bij de zuivel moeten invoeren!!

 • tjisger

  Heeft van der ven ,al eens in de Oostvaarder plassen gekeken,zoniet moeten ze
  haar vandaag nog ontslaan

 • mtseshuis

  Lijkt me beter om een mentaliteitsverandering bij LTO af te dwingen! Moet niet gekker worden: Boeren de maat nemen, terwijl elders maar wat gedaan wordt, zie ook verhaal van voorvrouw Unie van Waterschappen gisteren: Zwaardere normen tegen uitspoeling stikstof en fosfaat, terwijl dat nergens meer een issue is. Maar riooloverstorten die stikstof en fosfaten het oppervlaktewater inbulken blijven buiten schot. LTO: Doe daar wat aan! Zorg dat wat met de informatie van V-focus en Mesdagfonds wordt gedaan. Roep RFC terug omtrent de flauwekul rond de CO2 uitstoot vd melkveehouderij, etc etc etc...
  We lijken hier wel gek geworden...

 • info36

  Jeannette van de Ven moet eens naar de documentaire van de NPO kijken, dat is bij 2Doc.nl en dat is de documentaire de Beerput van Nederland van afgelopen december 2017. Eigenlijk moet iedereen die documentaire bekijken en dan weet je wat iedereen al lang had moeten weten dat alles wat vervuild wordt buiten de landbouw moet worden gezocht. En mevrouw kunnen ze wat mij betreft op non actief zetten evenals iedereen binnen de LTO die aansturen op nog meer controles en verraderspraktijken. Het gaat in de landbouw nergens over t.o.v. de rest in Nederland.

 • info36

  De documentaire is overigens online te bekijken.

 • witrug123

  Hoe bestrijden we de LTO (langzaam ten onder) deze organisatie moet echt uitgebannen worden

 • alco1

  paardenvlees, fipronil, mestfraude. Het zijn helemaal geen boeren!!!!

 • H.Grotenhuis1

  Integriteitsonderzoek onder bestuursleden, laten we daar eerst maar eens mee beginnen.
  Waar is de vertrouwenspersoon waarbij geklikt kan worden?

 • gjh

  wordt het is tijd voor een mentaliteits verandering bij die slappe gasten van het lto

Laad alle reacties (5)

Of registreer je om te kunnen reageren.