Home

Nieuws 11 reactieslaatste update:17 jan 2018

LNV wist in 2016 al van methoden mestfraude

Het ministerie van LNV, het toenmalige ministerie van Economische Zaken, wist al in mei 2016 van meerdere vormen van mestfraude.

Fraude met vervoersbewijzen en mestbemonstering, maar ook tekortschietende controle door overheidsinstanties worden benoemd in het adviesrapport ‘Mest nader onder de loep genomen’ van oud-politicus Piet Blauw en accountant Marco Korff. Dit rapport is vandaag, 15 januari, gepubliceerd via de ‘officiële bekendmakingen’ op overheid.nl.

Mestfraude in Oost-Brabant

Blauw en Korff signaleren op basis van gesprekken met betrokken personen en instanties meerdere vormen van fraude met dierlijke mest. Meerdere methoden die Blauw en Korff opsommen werden in november vorig jaar ook gepubliceerd in een artikel in NRC Handelsblad. Dat artikel over mestfraude in de regio Oost-Brabant leidde tot veel ophef en verontwaardigde reacties. Ook minister Carola Schouten reageerde geschokt en eiste een plan van aanpak van de sector. Dat plan ligt er sinds eind december. Daarmee is een deel van de adviezen van het duo Blauw en Korff inmiddels opgevolgd.

37 adviezen

Dat adviezen uit het rapport gebruikt worden voor de aanpak van mestfraude schreef minister Schouten in december ook aan de Kamer. Het rapport (van Blauw en Korff) ‘benoemt 37 adviezen die sindsdien worden gebruikt bij interne beraadslaging over het tegengaan van fraude met mest. De adviezen zijn, voor zover relevant, betrokken bij de vormgeving van maatregelen om de naleving van de mestregelgeving te verbeteren’.

‘Verdere toename mestregels bemoeilijkt handhaving’

Complexe mestregels

De rapporteurs benoemen de bestaande regelgeving als ‘enorm complex’ en constateren bovendien dat verdere toename van de regelgeving handhaving eerder bemoeilijkt dan verbetert. Het rapport bevat naast adviezen, die de kans op fraude door boeren, loonwerkers en mestverwerkers moeten beperken, ook tal van adviezen over het functioneren van de overheidsinstanties, met name van RVO.nl.

Cross compliance

Uit de gesprekken die de opstellers van het rapport voerden bleek onder meer dat controles op de zogenoemde cross compliance-voorwaarden (randvoorwaarden van betalingsrechten) een ‘grote wissel trekken op de werkzaamheden van RVO.nl’. Ook werd melding gemaakt van grote onvrede over trage behandeling van vragen door RVO.nl.

Dierrechten

Verder richt een deel van de adviezen zich op een betere controle van dieraantallen en dierrechten en het voorkomen van constructies met een onjuiste verantwoording van landbouwgrond via de perceelsregistratie.

Foto

 • Foto: Jan Willem Schouten

  Foto: Jan Willem Schouten

Laatste reacties

 • Aantal dieren per hectare was voor menig boer beter te begrijpen geweest dan nu dat fosfaat gedoe. Er wordt vast weer flink geschoven met melk- en mestvee en degene die zich netjes aan de regels houd wordt weer de dupe. Dat er een hoger fosfaatgebruik toegekend is denk ik omdat de stierkalfjes nu ook gaan meetellen. Die telden bij de GVE reductie op 2 juli niet in aantallen mee en nu wel. De groep die er nu over denkt te stoppen wordt volgens mij alleen maar groter doordat men niks meer zelf kan begrijpen van de nieuwe regelgeving die zich als maar in sneller tempo over de boeren wordt heengestort.

 • ed12345

  Als iemand in bv 1950 over mestfraude had gesproken Was iedereen in lachen uitgebarsten Of het voor een carnavals verhaal had opgevat

 • John*

  de basis is ook dat die hele wet te veel haken en ogen heeft. Het wordt dat er nieuwe simpele wet komt. Iemand die vee heeft dient aan te tonen dat de mest verantwoord afgezet is en iemand die grond bemest dat dit ook verantwoord gebeurd.

  Als veehouders dien je dus plaatsingsruimte te regelen (eigen, van bijvoorbeeld akkerbouwer of export) en als bemester dien je aan te tonen hoe de mest verdeeld is over het land.

  Rekenvoorbeeld zuid:

  1000 Varkensrechten = 4000 kg en p 7000 kg n * 0,45 = 1800 kg p en 3150 kg n = 20 hectare + mestverwerking voor 2200 kg p en 3850 kg n regelen .

 • gradje1966@

  Bij fraudeurs het bedrijf op slot en nooit meer open in onze omgeving zijn een bepaalt aantal bedrijven die nu nog gewoon doorgaan . Deze boeren en loonwerker die dit doen alles afpakken . Deze heren gaan alleen maar voor het grote geld en geven om niemand en iets .

 • koestal

  wie er niet aan mee deed werd uitgelachen !

 • koestal

  LNV,slaap lekker !

 • John*

  op papier klopt het allemaal.. het is eigenlijk net zo dat fabrieken co2 emissierechten inkopen.

 • landboer

  Juist John ,en groene stroom idem! Een papieren werkelijkheid.

 • jan4072

  Er moet een nieuw ministerie komen van COAC (centraal orgaan ambtenaren controle) om ambtenaren te controleren op hun funtioneren

 • mtseshuis

  Ben ik voor, ministerie van COAC, nog belangrijker dan LNV

 • koestal

  Gaat Schouten nu weer alle boeren betichten van fraude ? Was ze vanavond al weer in Nieuwsuur ?

Laad alle reacties (7)

Of registreer je om te kunnen reageren.