Home

Nieuws 3 reacties

Kans op onnodig betalen van leges steeds groter

Boeren moeten oppassen met legesheffingen, ze zijn soms onterecht. Het kan om duizenden euro’s gaan.

Over vergunningen die aangevraagd worden over bestemmingsplannen ouder dan tien jaar en die geen verlengingsbesluit kennen of geactualiseerd zijn, mogen gemeentes namelijk geen leges meer heffen of invorderen.

Bouw stal kost € 1 miljoen, leges kosten € 20.000

Dat besluit is definitief geworden na een uitspraak van de Hoge Raad van eind 2017. Toch gebeurt dat nog wel, zoals in de Gelderse gemeente Berkelland.

Het gaat vaak om veel geld, omdat de legesheffing meestal een aantal procenten van de bouwkosten betreft. Alleen al voor de bouwvergunning van een nieuwe stal van ongeveer € 1 miljoen is de eigenaar in Berkelland zo’n € 20.000 kwijt.

Bestemming grond iedere 10 jaar opnieuw vaststellen

In de Wet ruimtelijke ordening (Wro) is bepaald dat de bestemming van gronden iedere tien jaar opnieuw moet worden vastgesteld of moet worden verlengd via een besluit. De reden hiervan is de wetgever op deze manier wil zorgen dat bestemmingsplannen actueel blijven.

Een woordvoerder van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) kon niet vertellen hoeveel gemeentes werken met bestemmingsplannen ouder dan tien jaar. “Wij gaan ervan uit dat de meeste gemeenten toch wel hun bestemmingsplan met de inwerkingtreding in 2008 van de Wro hebben aangepast, dan wel een verlengingsbesluit hebben genomen.”

€ 1,5 miljoen onterecht geïnde leges in Berkelland

Hoever de terugwerkende kracht van de Hoge Raad-uitspraak reikt, is afhankelijk van het bestemmingsplan, aldus specialist Daan Harmsen van FarmConsult.

Het was datzelfde FarmConsult, het adviesbureau van ForFarmers, dat boeren in Berkelland op het (te) oude bestemmingsplan heeft gewezen. Volgens de gemeente zou het over de periode 2014-2017 al gaan om meer dan € 1,5 miljoen aan ten onrechte geïnde leges.

Teruggave alleen voor bezwaarmakers of iedereen?

Onduidelijk is of teruggave alleen geldt voor mensen die destijds bezwaar hebben gemaakt tegen de heffing of voor iedereen. Volgens advocaat Peter Goumans geldt het alleen voor bezwaarmakers. “Alleen als een heffing wordt aangevochten en er bezwaar wordt gemaakt kunnen boeren hun geld terugkrijgen. Ook als een besluit tot heffing niet terecht is wordt deze toch onherroepelijk als er geen bezwaar tegen is gemaakt.”

Harmsen van FarmConsult is een andere mening toegedaan. “Als je naar de civielrechtelijke kant kijkt gaat het hier om zogenaamde ‘onverschuldigde betalingen’, en die zouden terug te vorderen moeten zijn.” Waarschijnlijk zal de rechter daar duidelijkheid over moeten scheppen.

Check status bestemmingsplan in uw gemeente

Zowel Harmsen als Goumans raden iedere boer aan te – laten – checken hoe het staat met het bestemmingsplan in zijn of haar gemeente. Dat kan heel veel geld schelen.

Laatste reacties

  • koestal

    Boeren zijn weer de pineut !

  • MinderLeges.nl kan de agrariërs hierbij kosteloos helpen!
    Meer weten? 06-18984071 / r.verheijen@minderleges.nl

  • Hetterschijt Vastgoed Advies

    Bovengenoemde zaak is door mij gewonnen, wilt u uw reeds betaalde leges retour en/of nu geen leges betalen neem contact op JHP Hetterschijt 06-20907370 info@hetterschijtvastgoedadvies.nl

Of registreer je om te kunnen reageren.